- Текст върху снимка (html,css) генериране на pdf
WT форуми -> PHP MySQL ASP.NET -> Текст върху снимка (html,css) генериране на pdf
Създайте нова тема Напишете отговор 
Автор Съобщение
Ticketa
Турист
Турист

Регистриран на: 27/02/2012 3:54 pm

Support: 23
Bonus: 46
Мнения: 337
Мнение 05/03/2019 11:47 am     Текст върху снимка (html,css) генериране на pdf Отговорете с цитат


Привет,
За около 7 дни изпробвах над 5 продукта (dompdf, tcpdf, mpdf и още два) които ми "бъгват" целият проект.

Проблема се корени в това , че генерирам Х на брой етикети, всеки 1 етикет си има background снимка. Върху снимката обаче генерирам цена(създадена по формули и маржове, тя е променлива)

Стигнах до заключението да използвам HTML+CSS , НО .. нито един от конверторите не позволява пълноценно използването на CSS например функциите position: absolute й position: relative

Вие използвали ли сте подобен инструмент , който поддържа или има опция за "текст" върху точно кординирано място/позиция? Й ако - да, чрез пример кое бихте ми посочили?

Благодаря!

Примерният ми html:

style>
@page {
   size: 7in 9.25in;
   margin: 27mm 16mm 27mm 16mm;
}
span {position:absolute; top:250px; left:20px; width:200px; height:25px}
</style>
<table  cellpadding="3">
   <tbody>
      <tr style="margin:1px">
         <td style="margin:1px"><IMG SRC="output-onlinepngtools.png">
<span>
19,50
</span></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
      </tr>
      <tr style="margin:1px">
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
      </tr>
      <tr style="margin:1px">
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
      </tr>
      <tr style="margin:1px">
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
      </tr>
      <tr style="margin:1px">
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
      </tr>
   </tbody>
</table>Пример с tcpdf
<?php
// Include the main TCPDF library (search for installation path).
require_once('./tcpdf/tcpdf.php');
// include 1D barcode class (search for installation path)
require_once('./tcpdf/tcpdf_barcodes_1d.php');

date_default_timezone_set('Europe/Sofia');

// create new PDF document
$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);

// set document information
$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetAuthor('Nicola Asuni');
$pdf->SetTitle('TCPDF Example 061');
$pdf->SetSubject('');
$pdf->SetKeywords('');
/*
// set default header data
$pdf->SetHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, PDF_HEADER_TITLE.' 061', PDF_HEADER_STRING);

// set header and footer fonts
$pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN));
$pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA));

// set default monospaced font
$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);

// set margins
$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);
$pdf->SetHeaderMargin(0);
$pdf->SetFooterMargin(0);
*/
//remove header and footer
$pdf->setPrintHeader(false);
$pdf->setPrintFooter(false);

// set default monospaced font
$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);

// set margins
//$pdf->setTopMargin(10.0);
$pdf->SetLeftMargin(6.0);
$pdf->SetRightMargin(6.00);

$pdf->setHeaderMargin(6.0);
$pdf->SetFooterMargin(6.0); //13mm


// set auto page breaks
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM);

// set image scale factor
$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);

// set some language-dependent strings (optional)
//if (@file_exists(dirname(__FILE__).'/lang/eng.php')) {
   // require_once(dirname(__FILE__).'/lang/eng.php');
   // $pdf->setLanguageArray($l);
//}

// ---------------------------------------------------------

// set font
$pdf->SetFont('helvetica', '', 10);

// add a page
$pdf->AddPage();

// define some HTML content with style
$html = '
<style>
@page {
   size: 7in 9.25in;
   margin: 27mm 16mm 27mm 16mm;
}
span {position:absolute; top:250px; left:20px; width:200px; height:25px}
</style>
<table  cellpadding="3">
   <tbody>
      <tr style="margin:1px">
         <td style="margin:1px"><IMG SRC="output-onlinepngtools.png">
<span>
19,50
</span></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
      </tr>
      <tr style="margin:1px">
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
      </tr>
      <tr style="margin:1px">
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
      </tr>
      <tr style="margin:1px">
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
      </tr>
      <tr style="margin:1px">
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
         <td style="margin:1px"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="Snow"  /></td>
      </tr>
   </tbody>
</table>
';
$pdf->writeHTML($html, true, false, true, false, '');
$pdf->lastPage();

// ---------------------------------------------------------

//Close and output PDF document
$pdf->Output('example_061.pdf', 'I');
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
dakata__92
Активен
Активен

Регистриран на: 02/08/2011 9:24 pm

Support: 123
Bonus: 239
Мнения: 3152
Мнение 05/03/2019 4:09 pm      Отговорете с цитат


А защо не генерираш изображение с цената на него?
http://php.net/manual/en/function.imagecopy.php

PHP code:

// Load the stamp and the photo to apply the watermark to
$stamp = imagecreatefrompng('stamp.png');
$im = imagecreatefromjpeg('photo.jpeg');

// Set the margins for the stamp and get the height/width of the stamp image
$marge_right = 10;
$marge_bottom = 10;
$sx = imagesx($stamp);
$sy = imagesy($stamp);

// Copy the stamp image onto our photo using the margin offsets and the photo
// width to calculate positioning of the stamp.
imagecopy($im, $stamp, imagesx($im) - $sx - $marge_right, imagesy($im) - $sy - $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));

// Output and free memory
header('Content-type: image/png');
imagepng($im);
imagedestroy($im);
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Ticketa
Турист
Турист

Регистриран на: 27/02/2012 3:54 pm

Support: 23
Bonus: 46
Мнения: 337
Мнение 05/03/2019 5:37 pm      Отговорете с цитат


Обмислях го. Но ако имам 400бр етикети по 5 на ред ,
400/5 = 80реда

1 етикет има около 480 px височина или иначе казано около 5см. Това няма ли да бъде твърде голямо изображение Shocked

Използвам този код за създаване на снимка:

<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
  //Set the Content Type
  header('Content-type: image/png');

  // Create Image From Existing File
  $jpg_image = imagecreatefrompng('output-onlinepngtools.png');

  // Allocate A Color For The Text
  $white = imagecolorallocate($jpg_image, 255, 255, 255);
  $black = imagecolorallocate($jpg_image, 0, 0, 0);

  // Set Path to Font File
  $font_path = 'arial.ttf';

  // Set Text to Be Printed On Image
  $text = "12,00";

  // Print Text On Image
  imagettftext($jpg_image, 25, 0, 143, 315, $black, $font_path, $text); //настрани , надолу
 
  // Send Image to Browser
  imagejpeg($jpg_image);

  // Clear Memory
  imagedestroy($jpg_image);
?>


Проблема , е че не мултиплицира етикета до 5 на ред и да прехвърля на нов ред. Трябва да бъдат до максимум 25 на страница тъй като ще се принтират на A4 лист

Където е: 143, 315 са координаторите върху етика с цената
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Ticketa
Турист
Турист

Регистриран на: 27/02/2012 3:54 pm

Support: 23
Bonus: 46
Мнения: 337
Мнение 05/03/2019 10:14 pm      Отговорете с цитат


Направих го , чрез HTML + css (но след като завърша ще тествам при принтиране как ще излиза).

Но имам един бъг. Например имам 90 броя етикети, чрез функцията calculate_columns (за която помогна колега от туриста) разделям на 4 равни части бройките (например: 22, 24, 22, 22)
В случая , аз имам лимит на страница ДО 20 етикета, а моя код продължава да "натрупва" , как може да се направи когато стигне 20броя , просто да създаде нова страница?

Сега към момента вземам общия брой(например:90 разделям го на 4 и получавам колко страници ми трябват, и започвам да ги пълня)

Явно логиката ми е грешна и трябва първо да вземам колко са бройките след деленето (например: 22, да ги разделя на 4 и да получа 1.1 и да създам 2 страници) и след това да ги запълвам?

Някой може ли да удари рамо?
PHP code:
<?php
$mysqli = new mysqli('localhost', 'USER', 'pass', 'DB');
/* check connection */
if ($mysqli->connect_errno) {
printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error);
exit();
}
$mysqli->set_charset("utf8");

/* разделяме на 4 и правиме второто число да компенсира остатъка */
function calculate_columns(int $total, int $size, int $prefer = 1): array {
$columns = [];
for ($i = 0; $i < $size; $i++) {
$columns[$i] = floor($total / $size);
}
$columns[$prefer] += $total - $columns[$prefer] * $size;
return $columns;
/*
Array (
[0] => 22
[1] => 24
[2] => 22
[3] => 22
)
*/
}
?><html>
<head>
<style>body {
background: rgb(204,204,204);
}
page {
background: white;
display: block;
margin: 0 auto;
margin-bottom: 0.5cm;
box-shadow: 0 0 0.5cm rgba(0,0,0,0.5);
}
page[size="A4"] {
width: 21cm;
height: 29.7cm;
}
page[size="A4"][layout="landscape"] {
width: 29.7cm;
height: 21cm;
}
page[size="A3"] {
width: 29.7cm;
height: 42cm;
}
page[size="A3"][layout="landscape"] {
width: 42cm;
height: 29.7cm;
}
page[size="A5"] {
width: 14.8cm;
height: 21cm;
}
page[size="A5"][layout="landscape"] {
width: 21cm;
height: 14.8cm;
}
@media print {
body, page {
margin: 0;
box-shadow: 0;
}
}

/* Container holding the image and the text */
.container {
position: relative;
text-align: center;
margin-left:10px;
color: #000 ;
font-size:19px !important;
font-weight: bold; font: arial;
}

/* Centered text */
.centered {
position: absolute;
top: 70%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
margin-left:6px;

}</style>
<script>
//window.print();
</script>
</head>
<body>
<?php
$lstoutput = array();
$sqlquery = $mysqli->query("SELECT * FROM items WHERE id=1");
while($row = $sqlquery->fetch_array()) {
$lstoutput[] = $row;
}
//колко броя записи да извади? $lstoutput[0]['broi'];
$labels = calculate_columns($lstoutput[0]['broi'], 4);
if($lstoutput[0]['margin1'] != null) {
$page_much = $labels[0]/20;
$page_number = '0';
for( ; $page_number < $page_much ; $page_number++){
echo '<page size="A4"><table cellpadding="6" style="padding-top: 30px"><tbody>';
$labels_number = 0;
for ($labels_number = 0; $labels_number <= $labels[0]; $labels_number++) {
if ($labels_number %4 === 0) {
echo("</tr>\n<tr style='margin:1px'>");
}
echo '<td style="margin:1px" class="container"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="label" style="width:184px;height:224px" /><div class="centered">'.$lstoutput[0]['margin1'].'</div></td>';
}
echo '</tbody></table></page>';
}
}
/*
<page size="A4"></page>
<page size="A4" layout="landscape"></page>
<page size="A5"></page>
<page size="A5" layout="landscape"></page>
<page size="A3"></page>
<page size="A3" layout="landscape"></page>*/
?>
</body>
</html>
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
anonimen
Активен
Активен

Регистриран на: 11/06/2012 8:07 pm

Support: 161
Bonus: 321
Мнения: 1512
Мнение 05/03/2019 10:58 pm      Отговорете с цитат


Цитат:
Но имам един бъг. Например имам 90 броя етикети, чрез функцията calculate_columns (за която помогна колега от туриста) разделям на 4 равни части бройките (например: 22, 24, 22, 22)
В случая , аз имам лимит на страница ДО 20 етикета, а моя код продължава да "натрупва" , как може да се направи когато стигне 20броя , просто да създаде нова страница?

Сега към момента вземам общия брой(например:90 разделям го на 4 и получавам колко страници ми трябват, и започвам да ги пълня)

Явно логиката ми е грешна и трябва първо да вземам колко са бройките след деленето (например: 22, да ги разделя на 4 и да получа 1.1 и да създам 2 страници) и след това да ги запълвам?


Имаш 90 етикета, които разпределяш в страници с по 4 колони по 20 етикета.

PHP code:
$columns = 4;
$column_height = 20;

Тогава етикетите за една страница са 4*20 = 80

PHP code:
$labels_per_page = $columns * $column_height;


А броят страници е броят на всички етикети, разделен на броя етикети на страница, закръглено нагоре: roundUp(90 / 80) = 2

PHP code:
$page_count = $all_labels / $labels_per_page;
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Ticketa
Турист
Турист

Регистриран на: 27/02/2012 3:54 pm

Support: 23
Bonus: 46
Мнения: 337
Мнение 06/03/2019 7:39 am      Отговорете с цитат


Всъщност са 5 реда , на 4 колони, например:

label | label | label | label
label | label | label | label
label | label | label | label
label | label | label | label
label | label | label | label

Цитат:
----- какво трябва да се случи, ако броя етикети е например 22 -------

label | label | label | label
label | label | label | label
label | label | label | label
label | label | label | label
label | label | label | label
---- нова страница -------
label | label
---- край -------


Цитат:
----- какво трябва да се случи, ако броя етикети е например 45 -------
label | label | label | label
label | label | label | label
label | label | label | label
label | label | label | label
label | label | label | label
---- нова страница -------
label | label | label | label
label | label | label | label
label | label | label | label
label | label | label | label
label | label | label | label
---- нова страница -------
label | label | label | label
label
---- край -------

Ако следвам твоята логика, как би трябвало да изглежда?

PHP code:
$columns = 4;
$rows = 5;
$column_height = 20;

Тогава етикетите за една страница са 4*5*20 = 400

PHP code:
$labels_per_page = $columns * $rows * $column_height;


roundUp(90 / 400) = 2

PHP code:
$page_count = $all_labels / $labels_per_page;


Shocked
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Revelation
Потребител
Потребител

Регистриран на: 24/03/2013 3:23 pm

Support: 57
Bonus: 114
Мнения: 772
Мнение 06/03/2019 10:01 am      Отговорете с цитат


PHP code:

$rows = 5;
$columns = 4;

$labels_per_page = $rows * $columns; // 20


Ти дава колко най-много искаш на страница.

PHP code:

$total_labels = 400;
$total_pages = ceil($total_labels / $labels_per_page);

// Резултат: 400 / 20 = 20$total_labels = 90;
$total_pages = ceil($total_labels / $labels_per_page);

// Резултат: 90 / 20 = 4.5 -> ceil(4.5) = 5 страници


Как вече ще си създадеш страницирането, ти си знаеш.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Ticketa
Турист
Турист

Регистриран на: 27/02/2012 3:54 pm

Support: 23
Bonus: 46
Мнения: 337
Мнение 06/03/2019 8:55 pm      Отговорете с цитат


Опитах и с този вариант , но не успявам да наглася страницирането: Успешно се създават страниците, редовете и колоните, но имам проблем с контролирането на информацията, която трябва да се попълни т.е. общия брой етикети с различната цена.
(24бр - 7.40
(22бр - 6.50
(22бр - 3.90
(22бр - 4.85
----
Общо 5 страници (с 90 етикета)

<?php
    $ii = 0;
    for($ii =1; $ii<=2; $ii++){ //създаваме страниците
    echo '<table border="1">';
      $i = 0;
      for($i =1; $i<=5; $i++){ //създаваме редовете
         echo '<tr>'; //<td><img src="asd" alt="label" /></td>
            $x = 0;
            for($x=1; $x<=4; $x++){ //създаваме колоните
               $y = $x + $i;
               $z = ($y>5) ? $y-5 : $y;
               echo '<td><img src="output-onlinepngtools.png" width="200px" height="150px" alt="label" /></td>';
            }
         echo '</tr>';
      }
    echo '</table>';
    }
?>
Получавам някакво страшно разминаване между това , което искам и това което е в реалност (играя си от тази сутрин....)

Какво искам:
http://web-tourist.net/userfiles/7/6914.png

Какво е реално:
http://web-tourist.net/userfiles/7/6913.png

Ужас направо.
<?php
$mysqli = new mysqli('localhost', 'user', 'pass', 'db');
/* check connection */
if ($mysqli->connect_errno) {
   printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error);
   exit();
}
$mysqli->set_charset("utf8");

/* разделяме на 4 и правиме второто число да компенсира остатъка */
function calculate_columns(int $total, int $size, int $prefer = 1): array {
    $columns = [];
    for ($i = 0; $i < $size; $i++) {
        $columns[$i] = floor($total / $size);
    }
    $columns[$prefer] += $total - $columns[$prefer] * $size;
    return $columns;
    /*
     Array (
         [0] => 22
         [1] => 24
         [2] => 22
         [3] => 22
     )
     */
}
?><html>
    <head>
        <style>body {
  background: rgb(204,204,204);
}
page {
  background: white;
  display: block;
  margin: 0 auto;
  margin-bottom: 0.5cm;
  //box-shadow: 0 0 0.5cm rgba(0,0,0,0.5);
}
page[size="A4"] { 
  width: 21cm;
  height: 29.7cm;
}
page[size="A4"][layout="landscape"] {
  width: 29.7cm;
  height: 21cm; 
}
page[size="A3"] {
  width: 29.7cm;
  height: 42cm;
}
page[size="A3"][layout="landscape"] {
  width: 42cm;
  height: 29.7cm; 
}
page[size="A5"] {
  width: 14.8cm;
  height: 21cm;
}
page[size="A5"][layout="landscape"] {
  width: 21cm;
  height: 14.8cm; 
}
@media print {
  body, page {
    margin: 0;
    box-shadow: 0;
  }
}

/* Container holding the image and the text */
.container {
  position: relative;
  text-align: center;
  margin-left:10px;
  color: #000 ;
  font-size:19px !important;
  font-weight: bold; font: arial;
}

/* Centered text */
.centered {
  position: absolute;
  top: 70%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  margin-left:6px;

}


.A4 {
  background: white;
  width: 21cm;
  height: 29.7cm;
  display: block;
  margin: 0 auto;
  padding: 10px 25px;
  margin-bottom: 0.5cm;
  box-shadow: 0 0 0.5cm rgba(0, 0, 0, 0.5);
  overflow-y: scroll;
  box-sizing: border-box;
  font-size: 12pt;
}

@media print {
  .page-break {
    display: block;
    page-break-before: always;
  }
  size: A4 portrait;
}

@media print {
  body {
    margin: 0;
    padding: 0;
  }
  .A4 {
    box-shadow: none;
    margin: 0;
    width: auto;
    height: auto;
  }
  .noprint {
    display: none;
  }
  .enable-print {
    display: block;
  }
}


</style>
<script>
  //window.print();
</script>
</head>
<body>
<?php
$lstoutput = array();
$sqlquery = $mysqli->query("SELECT * FROM items WHERE id=1");
while($row = $sqlquery->fetch_array()) {
    $lstoutput[] = $row;
}
$rows = 5;
$columns = 4;
$labels_per_page = $rows * $columns; // 20
$total_labels = $lstoutput[0]['broi'];
$total_pages = ceil($total_labels / $labels_per_page);
// Резултат: 90 / 20 = 4.5 -> ceil(4.5) = 5 страници

    $labels = calculate_columns($lstoutput[0]['broi'], 4);
        $page_number = '0';
        for(; $page_number < $total_pages ; $page_number++){ //създаваме нужното количество страници
            echo '<page size="A4"><table cellpadding="6" style="padding-top: 30px"><tbody>';
            if($lstoutput[0]['price1'] != null) { //вземаме първата цена
                $labels_number = 0;
                for ($labels_number = 0; $labels_number <= $labels[0]; $labels_number++) {
                    if ($labels_number %4 === 0) {
                        echo("</tr>\n<tr style='margin:1px'>");
                    }
                    echo '<td style="margin:1px" class="container"><img src="label.png" alt="label" style="border:1px solid #333;width:184px;height:184px" /><div class="centered">'.$lstoutput[0]['price1'].'</div></td>';
                }
            }
            if($lstoutput[0]['price2'] != null) { //вземаме втората цена
                $labels_number = 0;
                for ($labels_number = 0; $labels_number <= $labels[1]; $labels_number++) {
                    if ($labels_number %4 === 0) {
                        echo("</tr>\n<tr style='margin:1px'>");
                    }
                    echo '<td style="margin:1px" class="container"><img src="label.png" alt="label" style="border:1px solid #333;width:184px;height:184px" /><div class="centered">'.$lstoutput[0]['price2'].'</div></td>';
                }
            }
            echo '</tbody></table></page>';
        }
?>
    </body>
</html>
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Revelation
Потребител
Потребител

Регистриран на: 24/03/2013 3:23 pm

Support: 57
Bonus: 114
Мнения: 772
Мнение 06/03/2019 11:31 pm      Отговорете с цитат


Голямо мазало. Трудно може да се проследи кода.

На първо четене, в кода ти няма никакво странициране. Ако извеждаш нещата от базата данни използвай LIMIT клазуата и задавай офсет + по колко записа на страница да са:

SQL code:

SELECT ... FROM ... WHERE ... LIMIT $offset, $perPage


Офсета ти се пресмята:

PHP code:

$perPage = $rows * $columns; // според твоя код 20


$currentPage= $_GET['page']; // 1

$offset = ($currentPage * $perPage) - $perPage;
// (1 * 20) - 20 = 0

// SQL: SELECT ... FROM ... WHERE ... LIMIT $offset, $perPage;
// При зададения офсет се взима записа "офсета + 1".
// Т.е. при офсет 0, започваш от запис 1 (който е върнат от заявката)

$currentPage= $_GET['page']; // 2

$offset = ($currentPage * $perPage) - $perPage;
// (2 * 20) - 20 = 20
// При заявка с офсет 20, ще ти изкара записите от 21 нататък


Това, което се иска от теб е да си създадеш списъка с броя страници, които са ти нужни (пресметнато), да подадеш линк със зададен параметър за пореден номер на страница (да речем: ?page=1, ?page=2) и според тези данни просто пре-пресмятай какво е нужно да върнеш.

Разгледай в интернет как се прави странициране и внимавай с него.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Ticketa
Турист
Турист

Регистриран на: 27/02/2012 3:54 pm

Support: 23
Bonus: 46
Мнения: 337
Мнение 07/03/2019 9:44 pm      Отговорете с цитат


Това , което исках е да имитирам PDF файл , а не да създам странициране , поне не от типа на ?page= (което го умея) Благодаря.

Направих го по следния начин и работи:

PHP code:
<?php
$mysqli = new mysqli('localhost', 'USER', 'PASS', 'DB');
/* check connection */
if ($mysqli->connect_errno) {
printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error);
exit();
}
$mysqli->set_charset("utf8");

/* разделяме на 4 и правиме второто число да компенсира остатъка */
function calculate_columns(int $total, int $size, int $prefer = 1): array {
$columns = [];
for ($i = 0; $i < $size; $i++) {
$columns[$i] = floor($total / $size);
}
$columns[$prefer] += $total - $columns[$prefer] * $size;
return $columns;
/*
Array (
[0] => 22
[1] => 24
[2] => 22
[3] => 22
)
*/
}
?><html>
<head>
<style>body {
background: rgb(204,204,204);
}
page {
background: white;
display: block;
margin: 0 auto;
margin-bottom: 0.5cm;
//box-shadow: 0 0 0.5cm rgba(0,0,0,0.5);
}
page[size="A4"] {
width: 22cm;
height: 30.7cm;
}
page[size="A4"][layout="landscape"] {
width: 30.7cm;
height: 22cm;
}
page[size="A3"] {
width: 30.7cm;
height: 42cm;
}
page[size="A3"][layout="landscape"] {
width: 42cm;
height: 30.7cm;
}
page[size="A5"] {
width: 14.8cm;
height: 22cm;
}
page[size="A5"][layout="landscape"] {
width: 22cm;
height: 14.8cm;
}
@media print {
body, page {
margin: 0;
box-shadow: 0;
}
}

/* Container holding the image and the text */
.container {
position: relative;
text-align: center;
margin-left:12px;
color: #000 ;
font-size:19px !important;
font-weight: bold; font: arial;
}

/* Centered text */
.centered {
position: absolute;
top: 70%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
margin-left:8px;

}</style>
<script>
//window.print();
</script>
</head>
<body>
<?php
$nID = isset($_GET['NID']) ? (int)$_GET['NID'] : 0;
$lstoutput = array();
$sqlquery = $mysqli->query("SELECT * FROM items WHERE id=".$nID."");
while($row = $sqlquery->fetch_array()) {
$lstoutput[] = $row;
}
//колко броя записи да извади? $lstoutput[0]['broi'];
$labels = calculate_columns($lstoutput[0]['broi'], 4);

echo '<page size="A4"><table cellpadding="5"><tbody>';
$labels_number = 0; //създаваме първа страница

for ($labels_number = 1; $labels_number <= $lstoutput[0]['broi']; $labels_number++) { //създаваме масив с общия брой етикети
if($labels[0] >= $labels_number) { //създаваме първата цена с нужното количество етикети
$price = $lstoutput[0]['margin1'];
} elseif ($labels[0]+$labels[1] >= $labels_number) { //втора цена
$price = $lstoutput[0]['margin2'];
}elseif ($labels[0]+$labels[1]+$labels[2] >= $labels_number) { //трета цена
$price = $lstoutput[0]['margin3'];
}elseif ($labels[0]+$labels[1]+$labels[2]+$labels[3] >= $labels_number) { //четвърта цена
$price = $lstoutput[0]['margin4'];
}
if ($labels_number %4 == 1) { //при четири етикета на ред създаваме нов ред
echo("</tr><tr style='margin:1px'>");
}
echo '<td style="margin:1px" class="container"><img src="output-onlinepngtools.png" alt="label" style="width:195px;height:215px" /><div class="centered">'.$price.'</div></td>';
if ($labels_number %20 == 0) { //при двайсе(20) етикета създаваме нова страница
echo('</tbody></table></page><page size="A4"><table cellpadding="5"><tbody>');
}
}echo '</tbody></table></page>';
?>
</body>
</html>
Все пак, ако някой има предложение как мога да го конвертирам HTML -> към -> PDF без да се развали CSS-а ще е супер.

Този сайт има API (https://pdfcrowd.com/#convert_by_url) , за просто един два файла върши работа, иначе е платено - а щом този сайт може да ми "запамети" CSS - значи е възможно да се конвертира без разваляне на структурата.


Оставам отворена темата, ако някой може да предложи по-добър вариант или съвет относно така създадения код.

Също е оставам отворена , ако някой има идея как да създам HTML 2 PDF , но в състояние с работещ CSS

I thank everyone for the help so far!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Revelation
Потребител
Потребител

Регистриран на: 24/03/2013 3:23 pm

Support: 57
Bonus: 114
Мнения: 772
Мнение 08/03/2019 9:32 pm      Отговорете с цитат


Ticketa написа:
Това , което исках е да имитирам PDF файл , а не да създам странициране , поне не от типа на ?page= (което го умея) Благодаря.


О-о, не съм разбрал какво се опитваш да направиш. Моя грешка.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:    
Създайте нова тема   Напишете отговор    web-tourist.net Форуми -> PHP MySQL ASP.NET Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1


 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети