- декомпилиране на файл?
WT форуми -> Flash / AS -> декомпилиране на файл?
Създайте нова тема Напишете отговор 
Автор Съобщение
embaka
Активен
Активен

Регистриран на: 04/05/2008 10:43 pm

Support: 105
Bonus: 191
Мнения: 2045
Мнение 03/12/2012 2:15 am     декомпилиране на файл? Отговорете с цитат


здравейте, някой може ли да ми декомпилира тоя файл от тук
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
vinsbg
Редовен
Редовен

Регистриран на: 28/01/2009 2:21 pm

Support: 51
Bonus: 87
Мнения: 2601
Мнение 03/12/2012 8:06 am      Отговорете с цитат


Това е от онлайн декомпилатор и е безплатен.
package gkplugins {
    import flash.display.*;
    import flash.external.*;

    public class PluginGKModel extends Sprite {

        public var onFinish:Function;
        public var onShowText:Function;
        public var allowADS:Function;
        public var ngkplugins1l:Function;
        public var startCheckList:Function;
        public var checkPolicy:Boolean = false;
        protected var gkitem;
        protected var gkProxyConfig:Object;
        public var gkPlayer:Object;
        protected var inputItemArray:Array;
        protected var msgUseNewProxy:String;
        protected var fileNotFound:String = "File invalid or deleted";
        protected var curlNotFound:String = "CURL not enabled in your host";
        public var linkphp:String = "plugins_player.php";
        public var uagent:String = "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0";
        public var encoding:String = "gzip, deflate";

        public function PluginGKModel(){
            this.msgUseNewProxy = this.arrNametoString([46, 110, 105, 97, 103, 97, 32, 121, 114, 116, 32, 100, 110, 97, 32, 114, 101, 115, 119, 111, 114, 98, 32, 101, 104, 99, 97, 99, 32, 114, 97, 101, 108, 99, 32, 44, 101, 103, 110, 97, 104, 99, 32, 116, 111, 110, 32, 116, 117, 98, 32, 100, 101, 116, 97, 100, 112, 117, 32, 102, 73, 32, 46, 41, 112, 105, 122, 46, 89, 88, 79, 82, 80, 47, 100, 97, 111, 108, 110, 119, 111, 100, 47, 109, 111, 99, 46, 115, 110, 105, 103, 117, 108, 112, 107, 103, 47, 47, 58, 112, 116, 116, 104, 40, 32, 102, 119, 115, 46, 121, 120, 111, 114, 112, 32, 119, 101, 110, 32, 101, 116, 97, 100, 112, 117, 32, 101, 115, 97, 101, 108, 80]);
            super();
        }
        protected function allowDomainRun(_arg1:Array):Boolean{
            var _local4:String;
            var _local5:String;
            var _local6:String;
            var _local2:Array = _arg1;
            var _local3:int;
            var _local7:int;
            while (_local7 < _local2.length) {
                _local4 = _local2[_local7];
                _local5 = this.loaderInfo.url.split("://")[1].split("/")[0];
                _local6 = _local5.substr(Math.abs((_local5.length - _local4.length)), _local4.length);
                if (_local6 != _local4){
                    _local3++;
                };
                _local7++;
            };
            if (_local3 != _local2.length){
            } else {
                return (false);
            };
            return (true);
        }
        protected function gkpluginsName(_arg1:String, _arg2:String):String{
            var _local3:String = this.arrNametoString([32, 58, 32, 115, 110, 105, 103, 117, 108, 80, 107, 103]);
            var _local4:String = this.arrNametoString([32, 58, 32, 101, 116, 97, 68, 10, 56, 50, 109, 101, 105, 107, 95, 99, 97, 103, 32, 58, 32, 114, 111, 104, 116, 117, 65, 10, 99, 105, 108, 98, 117, 80, 32, 58, 32, 101, 115, 110, 101, 99, 105, 76, 10]);
            var _local5:String = this.arrNametoString([109, 111, 99, 46, 115, 110, 105, 103, 117, 108, 80, 107, 103, 32, 58, 32, 101, 109, 111, 72, 10]);
            return (((((_local3 + _arg1) + _local4) + _arg2) + _local5));
        }
        private function arrNametoString(_arg1:Array):String{
            var _local2 = "";
            _arg1.reverse();
            var _local3:int;
            while (//unresolved if
, true) {
                _local2 = (_local2 + String.fromCharCode(_arg1[_local3]));
                _local3++;
            };
            return (_local2);
        }
        public function linkMe():String{
            var _local1:String = this.loaderInfo.url.split("?")[0];
            if (_local1.indexOf("file://") < 0){
            } else {
                return ("");
            };
            var _local2:Array = _local1.split("/");
            _local2.pop();
            var _local3 = (_local2.join("/") + "/");
            return (_local3);
        }
        public function showMSG(_arg1:String):void{
            if (this.onShowText != null){
                this.onShowText(_arg1);
            };
        }
        public function pluginsFinish():void{
            if (this.inputItemArray != null){
                this.inputItemArray[0] = this.gkitem;
                this.gkitem = this.inputItemArray;
            };
            if (this.onFinish == null){
            } else {
                this.onFinish(this.gkitem);
            };
        }
        protected function checkBrowser():String{
            var _local1:String;
            try {
                _local1 = ExternalInterface.call("function(){return navigator.userAgent;}");
            } catch(e:Error) {
            };
            return (_local1);
        }
        protected function checkCURL(_arg1:String):Boolean{
            var _local2:Boolean;
            if (_arg1.indexOf("Call to undefined function  curl_init()") >= 0){
                _local2 = false;
            };
            return (_local2);
        }

    }
}//package gkplugins
package {
    import gkplugins.*;
    import flash.external.*;
    import flash.events.*;
    import flash.text.*;
    import flash.net.*;
    import flash.system.*;

    public class GKLicense extends PluginGKModel {

        public var licADS:Function;
        public var licAllow:Function;
        public var expiresTime:Number = 1356501001566;
        public var allowDM:Array;
        public var secretKey:String = "30ee1a2aeec41f2591d768cf5348a097";

        public function GKLicense(){
            this.allowDM = new Array("onlinefilmi.info");
            super();
            var _local1:TextFormat = new TextFormat();
            _local1.align = TextFormatAlign.CENTER;
            _local1.color = 0;
            _local1.font = "Times New Roman";
            _local1.size = 15;
            var _local2:TextField = new TextField();
            _local2.defaultTextFormat = _local1;
            _local2.multiline = true;
            _local2.wordWrap = false;
            var _local3 = "#009900";
            if (this.checkExpires(this.expiresTime) != false){
            } else {
                _local3 = "#FF0000";
            };
            var _local4 = "";
            if (this.allowDM.length > 1){
                _local4 = ((" & " + (this.allowDM.length - 1)) + " other domain");
            };
            var _local5 = "gkPlugins License Standard\n";
            _local5 = (_local5 + ((("License : " + this.allowDM[0]) + _local4) + "\n"));
            _local5 = (_local5 + (((("<font color='" + _local3) + "'>Expires : ") + this.timeToString(this.expiresTime)) + "</font>\n"));
            _local2.htmlText = _local5;
            _local2.autoSize = TextFieldAutoSize.CENTER;
            _local2.x = ((250 - _local2.width) / 2);
            _local2.y = ((60 - _local2.height) / 2);
            addChild(_local2);
        }
        public function beginPlugins(_arg1=null, _arg2:Object=null, _arg3:Object=null):void{
            var wloca:* = null;
            var showLimit:* = false;
            var embedAllow:* = null;
            var embedDenied:* = null;
            var arridm:* = null;
            var adsLink:* = null;
            var ga:* = null;
            var gashow:* = null;
            var gaclick:* = null;
            var item = _arg1;
            var gkProxyConfig = _arg2;
            var player = _arg3;
            this.gkProxyConfig = gkProxyConfig;
            this.gkPlayer = player;
            if (!(item is Array)){
            } else {
                inputItemArray = item;
                this.gkitem = item[0];
                //unresolved jump
            };
            this.gkitem = item;
            if (ngkplugins1l != null){
            } else {
                showMSG(msgUseNewProxy);
                pluginsFinish();
                return;
            };
            var isAllow:* = allowDomainRun(this.allowDM);
            if (!(((this.checkExpires(this.expiresTime) == false)) || ((isAllow == false)))){
            } else {
                pluginsFinish();
                return;
            };
            if (this.licAllow != null){
                try {
                    wloca = ExternalInterface.call("function(){try{return window.location.href;}catch(err){}}");
                } catch(e:Error) {
                };
                showLimit = true;
                embedAllow = this.loaderInfo.parameters.embedallow;
                embedDenied = this.loaderInfo.parameters.embeddenied;
                if (!(wloca == null)){
                } else {
                    (wloca == null);
                };
                if ((wloca == null)){
                    gkitem.file = "error.flv";
                    showMSG("Please use full embed code with object & embed tag");
                    pluginsFinish();
                    return;
                };
                if (embedAllow == null){
                } else {
                    arridm = embedAllow.split(",");
                    if (!(((embedAllow == "*")) || (this.dmInArrDm(wloca, arridm)))){
                    } else {
                        showLimit = false;
                    };
                    //unresolved jump
                };
                if (embedDenied != null){
                    arridm = embedDenied.split(",");
                    if (this.dmInArrDm(wloca, arridm) != false){
                    } else {
                        showLimit = false;
                    };
                };
                if (showLimit){
                    if (this.dmInArrDm(wloca, this.allowDM)){
                        showLimit = false;
                    };
                };
                if (showLimit){
                    gkitem.file = "LicenseLimit.flv";
                    showMSG("License Limited");
                    pluginsFinish();
                    return;
                };
                this.licAllow();
            };
            if (this.licADS != null){
                adsLink = this.loaderInfo.parameters["ads"];
                ga = this.loaderInfo.parameters["ga"];
                gashow = this.loaderInfo.parameters["gashow"];
                gaclick = this.loaderInfo.parameters["gaclick"];
                if (!((adsLink == null))){
                } else {
                    !((adsLink == null));
                };
                if (!((adsLink == null))){
                    try {
                        this.licADS(adsLink, ga, gashow, gaclick);
                    } catch(ex:Error) {
                        var _slot1 = ex;
                        licADS(adsLink, ga);
                    };
                };
            };
            pluginsFinish();
        }
        private function checkExpires(_arg1:Number):Boolean{
            var _local2:Boolean;
            var _local3:Date = new Date();
            var _local4:Number = _local3.getTime();
            if (_local4 <= this.expiresTime){
            } else {
                _local2 = false;
            };
            return (_local2);
        }
        private function dmInArrDm(_arg1:String, _arg2:Array):Boolean{
            var _local5:String;
            if (_arg1 == null){
                return (false);
            };
            var _local3:String = _arg1.split("://")[1].split("/")[0];
            var _local4:Boolean;
            var _local6:int;
            while (_local6 < _arg2.length) {
                _local5 = _local3.substr(-(_arg2[_local6].length));
                if (_local5 != _arg2[_local6]){
                } else {
                    _local4 = true;
                    break;
                };
                _local6++;
            };
            return (_local4);
        }
        private function timeToString(_arg1:Number):String{
            var _local2:Array = new Array("Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec");
            var _local3:Date = new Date();
            _local3.setTime(_arg1);
            var _local4:Number = _local3.getDate();
            var _local5:Number = _local3.getHours();
            var _local6:Number = _local3.getMinutes();
            var _local7:String = _local4.toString();
            var _local8:String = _local5.toString();
            var _local9:String = _local6.toString();
            var _local10:String = _local2[_local3.getMonth()];
            var _local11:String = _local3.getFullYear().toString();
            if (_local4 >= 10){
            } else {
                _local7 = ("0" + _local7);
            };
            if (_local5 < 10){
                _local8 = ("0" + _local8);
            };
            if (_local6 >= 10){
            } else {
                _local9 = ("0" + _local9);
            };
            var _local12:String = ((((((((_local7 + "-") + _local10) + "-") + _local11) + " ") + _local8) + ":") + _local9);
            return (_local12);
        }

    }
}//package


ShowMyCode
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:    
Създайте нова тема   Напишете отговор    web-tourist.net Форуми -> Flash / AS Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1


 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети