- грешка при изтегл€не на файл
WT форуми -> PHP MySQL ASP.NET -> грешка при изтегл€не на файл
—ъздайте нова тема Ќапишете отговор 
јвтор —ъобщение
Pro_Lamer4e
Ќов
Ќов

–егистриран на: 26/10/2009 7:10 am

Support: 2
Bonus: 4
ћнени€: 187
ћнение 11/06/2018 3:36 pm     грешка при изтегл€не на файл ќтговорете с цитат


така, преди 2 мнени€ имах проблем с качване на файл в хост..... сега с Header немога да го изтегла файла и ми показва следното нещо
PKLML yƒ€j:[File4org]_512085.exeмэ   \Ф’ъОњ≥#О*.єТН•єƒ™,ТГ0И : Є£Ґ@hЄ\x«•@°БвеХҐЃvнj]MлzЋ[іКf62 ШfЄ§ЄTdV ХtTдэ?ѕ9п,Ўbчыщь?Яя€уы£gќyѕтЬз<з9ѕўЯУ8џƒ)9ОSs:NТ8ЃТcЃ7wя?«нхг:ш∞√V*&}с`yyr÷в№А9ЋЯ»I[∞‘ЬЋ,ћ»1/ 0/Kѕ»   Ш±xYHp'_э(о€!&#«MRhЄжН}‘й„ј=_ЎQ°|Алмѓ§~MБџБ JкV"ЁЎЯ”жґ™иG«'UKйG£SџПsъx  аТ}1ЭВЫ№ђа~уW


а кога който ползвам е следни€т
if($_GET['download']){
if(is_numeric($_GET['download'])){
echo '<div class=success><center>—вал€нето на файла ще започне след малко...</center></div>';
$id = mysql_real_escape_string($_GET['download']);
$result = mysql_query("UPDATE files SET downloads=downloads+1 WHERE id='$id'");
$zaqvka = mysql_query("SELECT * FROM files WHERE id='$id'");
while($row = mysql_fetch_array($zaqvka))
{
   $path = "upload/".$row['link']."";
   $size = filesize($path);

   $file = str_replace(" ", "_", "".$row['link']."");
   
   header('Content-Description: File Transfer');
    header('Content-Type: application/octet-stream');
    header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($file));
    header('Content-Transfer-Encoding: binary');
    header('Expires: 0');
    header('Cache-Control: must-revalidate');
    header('Pragma: public');
    header('Content-Length: ' . $size);
    ob_clean();
    flush();
   
   
   readfile($path,$size);
   exit();
}

}}
¬ърнете се в началото
¬ижте профила на потребител€ »зпратете лично съобщение ѕосетете сайта на потребител€
deam0n
Tourist Defender

–егистриран на: 01/10/2005 6:33 pm

Support: 200
Bonus: 953
ћнени€: 2992
ћнение 11/06/2018 4:08 pm      ќтговорете с цитат


—игурен ли си че задаваш правилно път€ до файла?

ѕри мен тво€ скрипт работи без проблем.

ƒа не би да имаш н€какъв HTML преди PHP кода ти и от там да се бъгва?
¬ърнете се в началото
¬ижте профила на потребител€ »зпратете лично съобщение ѕосетете сайта на потребител€
Pro_Lamer4e
Ќов
Ќов

–егистриран на: 26/10/2009 7:10 am

Support: 2
Bonus: 4
ћнени€: 187
ћнение 11/06/2018 4:26 pm      ќтговорете с цитат


това е цели€ код
<?php
require_once("include/function.php");
head($site_lang['plugins']);

if($_GET['download']){
if(is_numeric($_GET['download'])){
echo '<div class=success><center>—вал€нето на файла ще започне след малко...</center></div>';
$id = mysql_real_escape_string($_GET['download']);
$result = mysql_query("UPDATE files SET downloads=downloads+1 WHERE id='$id'");
$zaqvka = mysql_query("SELECT * FROM files WHERE id='$id'");
while($row = mysql_fetch_array($zaqvka))
{
$path = "upload/".$row['link']."";
$size = filesize($path);

$file = str_replace(" ", "_", "".$row['link']."");

header('Content-Description: File Transfer');
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($file));
header('Content-Transfer-Encoding: binary');
header('Expires: 0');
header('Cache-Control: must-revalidate');
header('Pragma: public');
header('Content-Length: ' . $size);
ob_clean();
flush();


readfile($path,$size);
exit();
}

}}

elseif($_GET['file']=='show'){
if(!empty($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id']))
{
$file_id = $_GET['id'];
}
else { echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=/plugins.php">';};
// ako trqbva da pokajem opredelen fail s opisanieto mu
$zaqvka = mysql_query("SELECT * FROM files WHERE id='$file_id'");
while($row = mysql_fetch_array($zaqvka))

{
$kat = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM files WHERE id='$row[kategoria]'"));
$kat = $kat['kategoria']; $status = $row['status'];
$user_profile_topic = "SELECT * FROM users WHERE username='$row[uploader]'";
$user_profile_topic = mysql_query($user_profile_topic);
$user_profile_topic = mysql_fetch_assoc($user_profile_topic);
echo '


<div class="innerdiv" style="padding:3px;"><img alt="alliedmods" src="./pic/alliedmods.png"><a href='."view_plugins.php?file=show&id=$file_id".'> <strong><b>'.$row['name'].'</b></strong></a> <br> ачен от
<a href="userdetails.php?id='.$user_profile_topic[id].'"><b>'.$onoffpic.''.get_user_color($user_profile_topic["color"], $user_profile_topic["username"]).($user_profile_topic["title"] != "" ? " / <span style=\"color: green;\" title=\"“итла\">{$user_profile_topic["title"]}</span>" : "") . get_user_icons($user_profile_topic, true) . '</b></a>
</b> на: '.$row['date'].'<br>ќдобрен на: '.$row['date'].' <br><br>
<div style="background-color:#292929"> <span class="bold">јвтор:</span> '.$row['author'].'<br><br><span class="bold">ќписание:</span>

'.format_comment($row[description]) .' ';
echo'
<br>';?><!----<br>
—нимки:<br>
<a target="_blank" href="'.$row['img'].'"><img border="0" alt="'.$row['name'].'" src="'.$row['img'].'"></a><br>
</a><br>----><?php echo '</div>
<img alt="" src="./pic/help.png"> ѕрочети ”рока: <a href="http://'.$_SERVER["SERVER_NAME"].'/tutorials_plugins.php">добав€не на ѕлъгини (AMX-AMXX)</a>
<br><br>
<div class="buttonwrapper">
<a class="boldbuttons" href=?download='.$row['id'].'><span><img src=./pic/download.png border="0"></span></a>
</div>
<br>
—вален <b><font color=green>'.$row['downloads'].'</font></b> път(и). </div>


';
?><?php

}

}


elseif($_GET['cat']){
//ako pokazvame vsichki failove ot dadena kategoriq
echo '';
$br = 15;
$pageNum = 1;
if(!empty($_GET['page']) && is_numeric($_GET['page']))
{
$pageNum = $_GET['page'];
}
$redove = ($pageNum - 1) * $br;
if(is_numeric($_GET['cat'])){ $kategoria = mysql_real_escape_string($_GET['cat']);
$query = mysql_query("SELECT * FROM files WHERE kategoria='$kategoria'") or die (mysql_error());
$query = "SELECT * from files WHERE kategoria='$kategoria' order by id desc LIMIT $redove, $br";
$result = mysql_query($query) or die('Ќе си избрал страница!');
$rank=$row[rank];
if($rank == '1') { $rankstatus = '#FF0000';}
if($rank == '2') { $rankstatus = '#2795d3';}
if($rank == '3') { $rankstatus = '#53c133';}
if($rank == '4') { $rankstatus = 'gray';}
if($rank == '5') { $rankstatus = '#e99f44';}
if($rank == '6') { $rankstatus = '#feb501';}
echo '


<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse: collapse; border-color:#383838">

<tr>
<td width="55%" bgcolor="#383838"><div align="center">»ме</div></td>

<td width="15%" bgcolor="#383838"><div align="center">јвтор</div></td>
<td width="15%" bgcolor="#383838"><div align="center"> ачил</div></td>
<td width="15%" bgcolor="#383838" style="color:"><div align="center">—вален</div></td>
</tr>';

while($row = @mysql_fetch_array($result)){

echo ' <tr>
<td width="73%" align="left" ><a href="?file=show&id='.$row['id'].'"><img src=../images/cstrikemaps.ico border="0" width="16" height="16">
'.$row['name'].'</a></td>
<td width="16%" ><center>'.$row['author'].'</center></td>
<td width="16%" > <center><b>'.$row['uploader'].'</center></b></td>
<td width="11%" align="center" ><font color=green>'.$row['downloads'].'</font></td>
</tr>
';

}

echo '</tbody></table>';
echo "<br />";?><center><div class="pagination blue"><?php
$query = "SELECT COUNT(id) AS numrows FROM files WHERE kategoria='$kategoria'";
$result = mysql_query($query) or die('Ќе си избрал страница!');
$row = @mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
$numrows = $row['numrows'];
$maxPage = ceil($numrows/$br);
$self = $_SERVER['PHP_SELF'];
$ns = '';
for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++) {
if ($page == $pageNum) {
$ns .= "<a class=\"number current\" href=\"view_plugins.php?cat=$kategoria&amp;page=$page\"> $page </a>";
}
else {
$ns .= " <a class=\"number \" href=\"view_plugins.php?cat=$kategoria&amp;page=$page\">$page</a> ";
}}
if ($pageNum > 1) {
$page = $pageNum - 1;
$pr = " <a href=\"view_plugins.php?cat=$kategoria&amp;page=$page\" id=\"page\"> <<< </a> &nbsp;";
$one = " <a href=\"view_plugins.php?cat=$kategoria&amp;page=1\" >&laquo; първа</a> ";
}
else {
$pr = ' ';
$one = ' ';
}
if ($pageNum < $maxPage) {
$page = $pageNum + 1;
$sl = (" <a href=\"pfiles?cat=$kategoria&amp;page=$page\" id=\"page\"> > </a> &nbsp;");
$pl = (" <a href=\"view_plugins.php?cat=$kategoria&amp;page=$maxPage\">последна &raquo;</a> ");
}
else {
$sl = '';
$pl = '';
}
echo $one . $ns . $pl;
echo '</div></center>';
} else {echo '<div class="warning"><p><center>¬ адреса не е въведен ID на категори€.</div></center></p>';}
}


foot();
?>
¬ърнете се в началото
¬ижте профила на потребител€ »зпратете лично съобщение ѕосетете сайта на потребител€
ѕокажи мнени€ от преди:    
—ъздайте нова тема   Ќапишете отговор    web-tourist.net ‘оруми -> PHP MySQL ASP.NET „асовете са според зоната GMT + 2 „аса
—траница 1 от 1


 
»дете на:  
Ќе ћожете да пускате нови теми
Ќе ћожете да отговар€те на темите
Ќе ћожете да промен€те съобщени€та си
Ќе ћожете да изтривате съобщени€та си
Ќе ћожете да гласувате в анкети