Сам избирам
12-06-2013
Наблюдението на дейността на институциите е един от основните елементи на мониторинга на предстоящите парламентарни избори, който Асоциация „Прозрачност без граници” ще осъществи. То е част от по-широка инициатива за независим граждански мониторинг, която включва:

наблюдение на дейността на институциите, които са ангажирани с подготовката и провеждането на изборите (основен инструмент за мониторинг и оценка на тяхната дейност ще бъде Пътна карта на изборния процес);
наблюдение на предизборните кампании на кандидатите за народни представители, издигнати от партиите, коалициите и инициативните комитети във всички избирателни райони на страната (основен инструмент за тяхното ангажиране в инициативата и за мониторинг на изпълнението на поетите ангажименти ще бъде Обществен договор за свободни, честни и демократични избори);
наблюдение в изборния ден, което ще бъде осъществено на територията на всички избирателни райони в страната, със съдействието на над 220 наблюдатели, които са официално регистрирани от Централната избирателна комисия (партньори при извършването на наблюдението ще бъдат повече от 20 неправителствени организации, функциониращи на местно и регионално ниво).

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /