PHP MySQL уроци
PHP MySQL
Видео Урок
PHP OOP УРОК 2 - Extends команда
Extends команда
PHP MySQL
Видео Урок
Серия видео уроци за PHP ООП
Въведение в обектно ориентирано програмиране на PHP .
PHP MySQL
Разширението mysqli - кратко ръководство
Забелязах, че много рядко някой използва разширението mysqli. Предимствата му пред стария mysql метод са наистина впечатляващи и лично аз още с встъпването на PHP 5 в обръщение започнах да го използвам и на скоро се хванах, че дори съм забравил синтаксиса и принципа на mysql. Ще опиша някои от свойс
PHP MySQL
Smarty - Основи
Основни познания за системата за темплейти Smarty
PHP MySQL
Работа с XML
Простичко но елементарно обяснено
PHP MySQL
Функции на base64 в php
Функции на base64 в php
PHP MySQL
Видео Урок
Регулярни изрази в PHP
В този урок ще се запознаем с регулярните изрази в PHP. Ще разгледаме 2 функции за работа с тях - preg_match и preg_replace, като ще се спрем за малко и върху preg_match_all
PHP MySQL
Curl : setopt функции
Полезни функции на Curl_Setopt();
PHP MySQL
Curl : Основни функции
Кратко описание на CURL и основни функции.
PHP MySQL
Видео Урок
Избор на колацията за базата данни - вариант II
В този урок ще разгледаме как да направим сайт с колация на базата данни utf8_unicode_ci
PHP MySQL
Видео Урок
Избор на колацията за базата данни - вариант I
В този урок ще разгледаме как да направим сайт с колация на базата данни cp1251_bulgarian_ci
PHP MySQL
Обектно-ориентирано програмиране (част 1)
Обектно-ориентирано програмиране
PHP MySQL
Видео Урок
MySQL релация - Създаване на система с категории
В този урок чрез примерна PHP система за новини ще се опитам да обясня релацията от типа - едно към много . Връзката между категории и новини ще ви помогне да разберете релацията между две таблици .
PHP MySQL
Видео Урок
Основни функции за оразмеряване и копиране в GD Library
В този урок ще разгледаме функциите за взимане на размера на дадено изображение и оразмеряването на изображение. Също така ще се разгледа и свързването на две изображения в едно.
PHP MySQL
Видео Урок
Основни форми в GD Library
В този урок са разгледани функциите за рисуване на най-често срещаните форми - линия, правоъгълник (квадрат), кръг и елипса.
PHP MySQL
Видео Урок
Цветове и текст в GD Library
В този урок се разглеждат функциите за създаване на цвят и писането на текст.
PHP MySQL
Видео Урок
Създаване на изображение с GD Library
В този урок се разглеждат функциите, които служат за създаване на изображение и неговото показване в браузъра или запазване в дадена директория.
PHP MySQL
Създаване на плугин за smarty
Накратко ще ви покажа как да си създадете плугин за смарти. Ще го направя с някой опростен за да може да разберете смисъла. За да не се налага да редактирате смарти файловете, а и да си запазите плугините при update .
PHP MySQL
Как да използваме IMPLODE() за MYSQL
В този урок ще разгледаме как се използва функцията implode() .
PHP MySQL
Лесно боравене с 2 или повече MySQL бази данни и една конекция
PHP MySQL
301 Пренасочване
PHP MySQL
Опасноста от PHP_SELF
PHP MySQL
Генериране на уникален код
PHP MySQL
Съхраняване и възтановяване на дании от БД чрез PHP
PHP MySQL
Съкращаване на изречение
PHP MySQL
Средства за защита на входните данни
PHP MySQL
Типове данни в MySQL
PHP MySQL
Thumbnail (всички формати)
PHP MySQL
BBCode пример с array и str_replace
PHP MySQL
BBCode с оцветяване на [code]
123...101112
КАТЕГОРИИ