Дуплициране на клипове
Привет.
Ще видите как работи duplicateMovieClip (). Доста често се използва, с малко въображение може да се направят страхотни ефекти.
Синтаксиса му е следния : duplicateMovieClip ("ИМЕ НА КЛИПА, КОЙТО ДУПЛИЦИРАМЕ", "ИМЕ НА НОВИЯ КЛИП", "ДЪЛБОЧИНА")
Ето и кратък пример.
Създайте нов документ, нарисувайте нещо (например кръг) и го превърнете в мууви клип с инстанс нейм a_mc. Сложете го извън сцената.Трябва да получите нещо такова :

След това във фрейм едно добавете следния код :

function asd() { //създаваме функция (задача) с име, която да можем да повикваме по късно
for (i=0; i<10; i++) { //създаваме цикъл. кода по долу ще се изпълни 10 пъти
ime = "a"+i+"_mc"; //всеки от 10-те пъти ще се създава име. Например : a0_mc, a1_mc, a2_mc
duplicateMovieClip(a_mc, ime, i); //дуплицираме клипчето
_root[ime]._x = random(Stage.width); //задаваме на новодуплицираното клипче произволни стойнисти на х
_root[ime]._y = random(Stage.height);//задаваме на новодуплицираното клипче произволни стойнисти на y
}
}
setInterval (asd, 20) //задаваме фунцкията да се изпълнява на всеки 20 милисекунди


Пример.
Урока във видео
Наздраве.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /