Известяване по Емаил при открадване на сайт
Не са много често явление тези работи но се случват все пак :). за да може да се защитиме поне малко, като се надяваме хората които го гепят да не разбират много от PHP.


<?php
$domein = 'http://'.$_SERVER['SERVER_NAME']; //тук проверяваме домейна на който скрипта е стартиран
$site = 'http://site.com'; //тук пишем домейна


if ($domein == $site) //тук правим проверка дали зададения домейн отговаря
//на този на който е стартиран скрипта.
{
echo ""; //тук би трябвало да покаже резултат за вярност,
//но искаме да си траем за тази проверка и затова не я задаваме
}
else
{
$to = 'email@email.com'; //тук задаваме къде да се пращат емаилите ако не отговаря зададения домейн
//следвашите редове са за съобщението как да го изписва
$subject = 'служебно, относно:'.$site ;
$message = "сайт $site е отворен на друг домейн $domein";
$headers = 'From: '.$site;
if(mail($to, $subject, $message, $headers))
echo "";
}
?>


този код съм го писал за потребител от Web-tourist.net

допълнително ми дойде като идея, че може да се направи и следното, за да не се сетят за проверката. или поне не веднага е като скрием зададения домейн със следната функция:


<?php
$text = "http://site.com";
$encoded = preg_replace(
"'(.)'e"
,"dechex(ord('\\1'))"
,$text
);
print "ENCODED: $encoded\n";
?>

<?php

print "DECODED: ".preg_replace(
"'([\S,\d]{2})'e"
,"chr(hexdec('\\1'))"
,$encoded)."\n";
?>


Значи повече за тях може да прочетете в http://bg.php.net/manual/en/function.preg-replace.php

като ползвате 1-вата да закодирате домейна на сайта, а втората я вмъквате в горния код.


<?php
$domein = 'http://'.$_SERVER['SERVER_NAME']; //тук проверяваме домейна на който скрипта е стартиран
$site = preg_replace("'([\S,\d]{2})'e","chr(hexdec('\\1'))","687474703a2f2f736974652e636f6d"); //тук пивем кода


if ($domein == $site) //тук правим проверка дали зададения домейн отговаря
//на този на който е стартиран скрипта.
{
echo ""; //тук би трябвало да покаже резултат за вярност,
//но искаме да си траем за тази проверка и затова не я задаваме
}
else
{
$to = 'email@email.com'; //тук задаваме къде да се пращат емаилите ако не отговаря зададения домейн
//следващите редове са за съобщението как да го изписва
$subject = 'служебно, относно:'.$site ;
$message = "сайт $site е отворен на друг домейн $domein";
$headers = 'From: '.$site;
if(mail($to, $subject, $message, $headers))
echo "";
}
?>


кода: 687474703a2f2f736974652e636f6d се преобразува на http://site.com s 1-вата функция може да генерирате код за вашия домейн.

Надявам се да ви е полезен този урок и никога да не получите емайл от него.


Урока участва в играта на inbg.eu


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /