Фон за сигнатура
Едно просто уроче, не е нищо особено, но на някой може да му е от полза

1.Направете нов документ с размери каквито искате да бъде вашата сигнатура
2.Изберете за foreground и background сходни цветове


3.Еdit/Fill - background color ; mode-normal ; opacity-100%
4.Правите нов слой и избирате инструмента Rectangular Marquee Tool
отгоре да е второто


5.Правите няколко правоъгълника на горе-долу равни размери и растояние

6.Еdit/Fill - foreground color ; mode-normal ; opacity-100%
7.Натиснете Ctrl + D за демаркиране
8.Filter/Blur/Gaussian Blur - Radius - 2
9.Filter/Distort/Polar Coordinates - Rectangular to polar
10.Променете Blending mode по ваше желание
Ето моя резултат при блендинг моде - Soft Light/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /