Работа с Еxcel (Основни функции)- Уроци за excel
В този урок ще Ви покажа основните функции на Мicrosoft Exel

Съединяване на полета
Една от най-използваните функции в Ексел е съединяването на полетата!Маркирайте полетата и кликнете върху тях с десния бутон и изберете следната опция от менюто.След това направете следните настройки.

]

Wrap Text(на картинката е отбелязано с червено)-Ако маркирате това поле текст по дълъг от широчината на таблицата се разполага на 2 реда.

Merge Cells(на картинката е отбелязано със зелено)-Точно тазИ опция съединява двете таблици в една

Ето резултата от направените настройки

]

Сега ще направим примерна таблица с броя на туристите посетили нашата курорт "Албена" (Всички цифри са нереални и са използвани за текущия пример пример)
Първо въвеждане данните в полетата които сме си направили предварително като използваме гореописания начин за съединяване на полента.

]

За да и придадем по добър вид ще поставим рамка

]

Функцията която ще разгледаме е "SUM" - Събира всички въведени данни
Маркирайте полето след въведените данни.И кликнете на иконката показана на картинката

]

Ще се появи следното меню

]

Изберете опцията "Sum" - Означава събиране

]

Сега се появява прозорец който иска да маркирате полета които ще събираме
Маркираме полетата които ще събираме в случая посещенията на всички описани народности(Българи, Руснаци, Германци ...) и кликваме на ОК

]

В поле общо се появиха всички посещения за 2002г.

]

Така попълваме и останалите полета.

Урокът е писан специално за WEB-TOURIST и публикуването му в други сайтове е забранено.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /