Сменяне на изображение при посочване на мишката
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>

<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<script type="text/javascript">

var pic1=new Image(); pic1.src="http://web-tourist.net/forum/images/avatars/159572961445c3d816b0cea.jpg";
var pic2=new Image(); pic2.src="http://web-tourist.net/forum/images/avatars/64372814945ae4056d7fe8.jpg";


function rollover(ent, pic1, pic2)
{
if (ent.src==pic1.src) {ent.src=pic2.src}
else {ent.src=pic1.src}
}

<!--

function newImage(arg) {
if (document.images) {
rslt = new Image();
rslt.src = arg;
return rslt;
}
}

function changeImages() {
if (document.images && (preloadFlag == true)) {
for (var i=0; i<changeImages.arguments.length; i+=2) {
document[changeImages.arguments[i>.src = changeImages.arguments[i+1];
}
}
}

var preloadFlag = false;
function preloadImages() {
if (document.images) {
img1.jpg = newImage("http://www.web-tourist.net/webtourist.gif");
preloadFlag = true;
}
}

// -->
</script>
</head>
<body>

<img src="http://web-tourist.net/forum/images/avatars/159572961445c3d816b0cea.jpg" alt="" onmouseover="rollover(this, pic1, pic2)" onmouseout="rollover(this, pic1, pic2)" />

</body>
</html>pic1.src - задаваме пътя до първоначалното изображение
pic2.src - задаваме пътя до изображението, което ще се показва при посочване с мишката в/у първоначалното изображение

function preloadImages -> pic1.src - тук задаваме пътя до второто изображение с цел презареждането му

<img src="http://web-tourist.net/forum/images/avatars/159572961445c3d816b0cea.jpg" alt="" onmouseover="rollover(this, pic1, pic2)" onmouseout="rollover(this, pic1, pic2)" />


задаваме път на първото изображение в body секцията.


ДЕМО

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /