HTML- Курсори
Типът на курсира,който ще бъде показван над всеки елемент,може да бъде определен със стиловото свойство cursor
Най-често срещаните стойности на курсора са:
*crosshair - курсор за селекция
*default - курсор по подразбиране
*help - индикатор за налична помощ
*move - преместване на селектирания обект
*pointer - за индикация на връзка
*resize - индикатор за рамка на прозорец и възможност за промяна на размера му
*text - курсор за селекция на текст
*url - специфициране на адреса на курсор с отдалечено местоположение
*wait - индикатор за заета програма

Кърсорът за промяна на размера на прозорец представлята стрелка,насочена в някаква посока и в зависимост от това можете да го зададете като n-resize , s-resize , w-resize , e-resize , ne-resize , nw-resize или sw-resize

Можете да изберете и потребителски курсор,като специфициране местоположението му със специалната дума url например:
cursor:url ("http://domain/papka/potrebitelski_cursor.cur")


Адресът се задава като абсолютен или относителен и се поставя последователно между кавички и скоби,предшестван от url:.


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: ggogo_98
19:22 14-02-2010
това не го знаех и горе-долу нещо разбрах!
От: Digi7aL
0:08 18-04-2010
Само това трябваше >...
1