Визуализиране на IP адреса в картинка
За да може да изпълните следния урок, сървъра трябва да има включена GD библютека.

<?php
//тази част може да се променя.
//тук избираме параметрите за картинката: височина и ширина
$img_number = imagecreate(275,25);
//тук показваме какъв да е фона на картинката, в нашия случай е черен.
$backcolor = imagecolorallocate($img_number,0,0,0);
//тук избираме какъв цвят да е текста, 255,255,255 е бял.
$textcolor = imagecolorallocate($img_number,255,255,255);

//тази част не трябва променя.
imagefill($img_number,0,0,$backcolor);
//в тази част може да се променя Your IP is само.
$number = "Your IP is $_SERVER[REMOTE_ADDR]";

//надолу няма какво да се променя.
Imagestring($img_number,10,5,5,$number,$textcolor);

header("Content-type: image/gif");
imagegif($img_number);
?>


Демо


При въпроси и проблеми, въпроси тук или на ЛС.

Урока участва в играта на inbg.eu

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /