Ограничавана на символите с JS
Aко желаете повече от зададените символи, просто където пише 50 го замествате с желаното от вас число.

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<title>Demo JS Символи</title>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
// Параметрите на функцията са: field - поредицата поле, count - оставаши полета и max - максималния брой от символи
function CountLeft(field, count, max) {
// ако йелаете по голяма дължина в полето max го променете.
if (field.value.length > max)
field.value = field.value.substring(0, max);
else
// Пресмята оставащите символи
count.value = max - field.value.length;
}
</script>

</head>

<body>

<center>
<form name=sample action="">
<font size="1" face="arial, helvetica, sans-serif"> Само 50 символа
са възможни
<input name="text" type="text" size="40"
onKeyDown="CountLeft(this.form.text,this.form.left,50);"
onKeyUp="CountLeft(this.form.text,this.form.left,50);">
<input readonly type="text" name="left" size=3 maxlength=3 value="50">
Символа остават</font>
</form>
</center>

</body></html>Демо


При въпроси и проблеми, въпроси тук или на ЛС.

Урока участва в играта на inbg.eu


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /