Да направим сайта си да е с външен езиков файл.
Сега ще видим как да направим страницата ни да поддържа много езици, аз ще дам само един прост и лесен пример, а вие можете да го развивате все повече и повече.
Пристъпваме към файловете. те са общо четири на брои:

index.php, config.php и bulgerian.php

значи index.php, config.php са в една папка, а bulgerian.php е в папка lang.

ето го и bulgerian.php


<?php

define("TITLE", "тест страница");
define("CHARSET", "windows-1251");
define("TEXT", "Това е моята първа страница");
define("TEXT1", "с езикови настройки!!!");

?>


Следващия е english.php


<?php

define("TITLE", "test page");
define("CHARSET", "utf-8");
define("TEXT", "This is my first page");
define("TEXT1", "witg languige settings!!!");

?>за да избегнете грешки с define моля прочетете тук

Продължаваме с index.php

<?php

//инклудваме файла за настройки
include "config.php";
//инклудваме езиковия файл който сме избрали в config.php
include "lang/".$lang.".php";

//забележете наклонените черти \ които са пред " (кавичките), така указваме, че става дума за символ,
//който трябва да се изобрази, а не да се интерпретира.
//забележете как извикваме ".TITLE." например. с ". и ." го разделяме от HTML кода.
echo "<html>
<head>
<title>".TITLE."</title>
<META HTTP-EQUIV=\"Content-Type\" CONTENT=\"text/html; charset=".CHARSET."\">
</head>
<body>";

echo "<table width=\"500px\" border=\"1\" >
<tr>
<td>".TEXT."<br>".TEXT1."</td>
</tr>
</table>";

?>И остана само config.php. В него избирате кой от езиците да се визуализира дали Английски или Български като напишете името на файла без типа

<?php

//може да изберете между bulgerian и english
$lang = "bulgerian";

?>


резултата който ще видим показан на index.php ве е следния:

ДЕМО


При въпроси и проблеми, въпроси тук или на ЛС.

Урока участва в играта на inbg.eu/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /