Работа с файлове в PHP
Работа с файлове.

Функцията fopen() се използва за отваряне на файлове в PHP.

Първият параметър които се задава на функцията е името на файла, а втория е действието.

<html>
<body>
<?php
$file=fopen("welcome.txt","r");
?>
</body>
</html>


r – Само четене. Започва от началото на файла.
r+ - Четене и запис. Започва от началото на файла.
w - Само запис. Отваря файл и изтрива съдържанието или създава нов файл ако не е създаден.
w+ - Четене и запис, изтрива съдържанието или създава нов файл ако не е създаде.
a - Продължение. Отваря и записва след края на файла или създава нов файл ако не есъздаден.
a+ - Четене и продължение. Продължава записа във файла след края на съдържанието.
x - Само запис. Създава нов файл. Връща грешка ако файла съществува.
x+ - Четене и запис. Връща грешка ако файла съществува.

Изписване на съобщение за грешка при неправилно отватяне на файл.

<html>
<body>
<?php
$file=fopen("welcome.txt","r") or exit("Unable to open file!");
?>
</body>
</html>


Ако файла е с различно име от welcome.txt или не е създаден ще върне съобщение
Unable to open file!

Отваряне и затваряне на файл.
За затваряне на файл се използва функцията fclose().

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
//Тук има някакъв код
fclose($file);
?>


Урока участва в играта на inbg.eu
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /