Линк на eggdrop - mIRC
Като за начало ако нямате бот можете да го свалите от тук
Сега ще обясня как да свържете 2 бота.

Даречем имаме 2 бота crashed и chkr.
crashed ни е HUB.
chkr ни е LEAF.

За начало трябва да видиме хостовете на ботовете


/whois chkr

Chkr is ~Chkr@83.148.114.176 * Spam Checker powered by JaMBaZy LTD.
Chkr on #JaMBaZy
Chkr using irc.comnet.bg ComNet LTD IRC Server
Chkr actually using host 83.148.114.176
Chkr is logged in as Chkr
chkr End of /WHOIS list./whois crashed

crashed is ~crashed@85.187.70.15 * #JaMBaZy chan guard!
crashed on @#JaMBaZy
crashed using irc.comnet.bg ComNet LTD IRC Server
crashed actually using host 85.187.70.15
crashed is logged in as crashed
crashed End of /WHOIS list.


Трябва да провериме цифровата стойност на хостовете ако те са маскирани с определен текст.
Това става по следният начин

/dns 83.148.114.176

Dns resolving 83.148.114.176
Dns resolved 83.148.114.176 to jambazy


и


/dns 85.187.70.15

Dns resolving 85.187.70.15
Dns resolved 85.187.70.15 to FLAMER


Ако си изпише Dns unable to resolve.. значи хоста не работи.

сега влизаме във бот crashed - /ctcp crashed chat или /dcc chat crashed

Проверяваме порта за botnet

<MaDHaCkEr> .dccstat
<crashed> [11:06] #MaDHaCkEr# dccstat
<crashed> SOCK ADDR PORT NICK HOST TYPE
<crashed> ---- -------- ----- --------- ----------------- ----
<crashed> 3 55BB460F 4141 (users) * lstn 4141
<crashed> 4 55BB460F 3131 (bots) * lstn 3131
<crashed> 5 55BB460F 10666(telnet) * lstn 10666
<crashed> 7 D94B8775 9876 igracha` 217.75.135.117 bot flags: pucosgwliA
<crashed> 8 54368007 6667 (server) irc.comnet.bg serv (lag: 0)
<crashed> 10 539472B0 1025 Speaker Er@83.148.114.176 chat flags: cPtEp/0


по същият начин влизаме и с бот chkr и там проверяваме порта.


<MaDHaCkEr> .dccstat
<Chkr> [11:07] #MaDHaCkEr# dccstat
<Chkr> SOCK ADDR PORT NICK HOST TYPE
<Chkr> ---- -------- ----- --------- ----------------- ----
<Chkr> 3 539472B0 4444 (users) * lstn 4444
<Chkr> 4 539472B0 3333 (bots) * lstn 3333
<Chkr> 5 539472B0 3131 (telnet) * lstn 3131
<Chkr> 7 54368007 6667 (server) irc.comnet.bg serv (lag: 0)
<Chkr> 10 539472B0 1024 LoveViki Er@83.148.114.176 chat flags: cPtEp/0


Сега пристъпваме към частта с линкването :) Във crashed пишеме:

<MaDHaCkEr> .+bot chkr 83.148.114.176:3131 *Chkr@83.148.114.176
<crashed> [11:07] #MaDHaCkEr# +bot chkr 83.148.114.176:3131 *Chkr@83.148.114.176
<crashed> Added bot 'chkr' with address '83.148.114.176:3131' and hostmask '*Chkr@83.148.114.176'.
<MaDHaCkEr> .chattr chkr +fbo
<crashed> [11:07] #MaDHaCkEr# chattr chkr +fbo
<crashed> Global flags for chkr are now +bflo.


Ако искате да споделяте потребителският файл добавете и +s .

Ето какво значат тези флагове:
+f - приятел
+о - global op (ботът ще дава @ на този потребител във всички канали)
+b - bot (потребителят е бот)
+s - share (ботът поделя базата си данни за потребителите, 'агресивно')

Ако искате да поделите потребителските файлове на бота с друг (crashed ще е HUB, chkr LEAF), направете следното

.botattr crashed +p
ако искате само канал:
.botattr crashed +s #канала

Сега в chkr пишеме:

<MaDHaCkEr> .+bot crashed 85.187.70.15:10666 *crashed@85.187.70.15
<Chkr> [11:09] #MaDHaCkEr# +bot crashed 85.187.70.15:10666 *crashed@85.187.70.15
<Chkr> Added bot 'crashed' with address '85.187.70.15:10666' and hostmask '*crashed@85.187.70.15'.
<MaDHaCkEr> .chattr crashed +fboh
<Chkr> [11:09] #MaDHaCkEr# chattr crashed +fboh
<Chkr> Global flags for crashed are now +bfhlo.
<MaDHaCkEr> .botattr crashed +h
<Chkr> [11:10] #MaDHaCkEr# botattr crashed +h
<Chkr> Bot flags for crashed are now +h.
<MaDHaCkEr> .save
<Chkr> [11:10] #MaDHaCkEr# save
<Chkr> Saving user file...
<Chkr> [11:10] Writing user file...
<Chkr> [11:10] Writing channel file...
<MaDHaCkEr> .link crashed
<Chkr> [11:10] #MaDHaCkEr# link crashed
<Chkr> [11:10] Linking to crashed at 85.187.70.15:10666 ...
<Chkr> [11:10] Linked to crashed.
<Chkr> *** Linked to crashed


Това е всичко.

Ако има нещо неясно или ако имате въпроси пишете тук

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /