Extract-ване на линкове
Ето как можем да си екстракнем всички линкове намиращи се в 1 страница:

<html>
<head>
<script language="JavaScript1.2">
<!--

/*
Link Extractor Script-
© Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com)
For full source code, installation instructions,
100's more DHTML scripts, and Terms Of
Use, visit dynamicdrive.com
*/

function extractlinks(){
if (document.all||document.getElementById){
if (document.all)
var links=document.all.tags("A")
else if (document.getElementById)
var links=document.getElementsByTagName("A")
var total=links.length
var win2=window.open("","","menubar,scrollbars,status")
win2.document.write("<h2>Total Links="+total+"</h2><br>")
for (i=0;i<total;i++){
win2.document.write('<a href="'+links[i]+'">'+links[i].innerHTML+'</a><br>')
}
win2.document.close()
}
}
//-->
</script>
</head>
<body>
Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>Тука текст, тука <a href="link">линк</a><br>
<p>
<button onClick="extractlinks()">Extract Links</button>
</body>
</html>Ето демо.

И друго демо.


Надявам се @admin да не ми се сърди, че съм му ползвал сайта като демо Embarrased

ПС: Най-отдолу на сайта се намира бутона за екстрактване на линкове.


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /