WML и WMLScript
WMLScript - Въведение

1. Какво е WML?

WML е акроним (съкращение) от Wireless Markup Language.
WML е език подобен на HTML, но е базиран на XML, който е доста по стриктен.
Езикът е използван за създаване на страници, които да бъдат разглеждани от WAP браузър.

2. Какво е WMLScript

WMLScript е скрипт език използван в WML страниците.
Той е олекотена версия на JavaScript.
Скриптовете не се вмъкват в WML страниците, WML страниците са съставени от връзки към WMLScript.
Преди да бъде изпратен скрипта към браузъра той бива превърнат в двойчен код.

3. За какво се използва WMLScript

Най-често той бива използван за валидация на тесктови полета
Също така може да генерира диалогови кутиики и кутиики със съобщения,
за по-бързо удобряване на формите и показване на грешките.
Става и за извеждане на спецификациите на Юзър Агентите.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как да изпълним WMLScript от WML страница?

За този пример ще ни трябва един .wml файл и един .wmls файл (скрипта):

wap.wml

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<card id="no1" title="Go to URL">
<do type="options" label="Go">
<go href="wap.wmls#go_url('WebTourist')"/>
</do>
</card>
</wml>


кода в червено е връзката към скрипт файла (wap.wmls)

ето и wap.wmls файла

extern function go_url(the_url)
{
if (the_url=="WebTourist")
{
WMLBrowser.go("http://web-tourist.net/project/linuxbg/wap.wml")
}
}


extern се използва за вземане на ключова дума от файл различен от скрипта (в случая взима думата от .wml файла)

Следващият път ще ви обясня и за функциите :)

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /