Код за играта Бинго
Това е код за играта Бинго.Имам го от много отдавна незнам от къде е взет!<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="bg">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<title>Bingo</title>
</head>

<body>

<form method="POST" action="_derived/nortbots.htm" name="ime" onSubmit="location.href='_derived/nortbots.htm';return false;" webbot-onSubmit webbot-action="--WEBBOT-SELF--">
<p>
<input type="text" name="T1" size="4"><input type="text" name="T2" size="5"><input type="text" name="T3" size="5"><input type="text" name="T4" size="4">                 
<span lang="bg">Секунди, преди спиране: </span> <input type="text" name="T5" size="8"> <span lang="en-us">     
<input type="button" value="Помощ" name="B2" onClick=help()></span></p>
<p><input type="button" value="Старт" name="B1" onClick=nat()></p>
<p>
<input type="text" name="A1" size="4" value="0"><input type="text" name="A2" size="5" value="0"><input type="text" name="A3" size="5" value="0"><input type="text" name="A4" size="4" value="0">   </p>
<p>Точки:</p>
<p><input type="text" name="T6" size="1" value="0"></p>
</form>
<script>
var natisk = 0
function help(){
alert("Напишете след колко секунди искате да спре таймера. През това време числата ще се разбъркат. Когато измине даденото време числото спира. Преди да зададете секунди трябва да предположите кое число ще се падне. Ако не сте предположили, ще се счита за написано 0000. След като секундите свършат, компютъра ще провери колко и какви съвпадения имате. Това ще добавя точки в резултата ви. Всяка позната цифра носи една точка. Ако познаете всички цифри, печелите 10 точки. За да пуснете таймера отново, напишете в секундите ново число, което да не е 1 и да не започва с едно.")
}
function nat(){
natisk++
if (natisk == 1) {
document.ime.B1.value = "Моля, изчакайте..."
window.setInterval("trackTime()", 25);
window.setInterval("zasi4ane()", 1000)
}
}
function zasi4ane(){
if (document.ime.T5.value == 1)
{document.ime.T5.value="Готово!"
document.ime.B1.value = "Времето свърши. Сега ще се появи резултта ви."
}
else if (document.ime.T5.value <= 0) document.ime.T5.value="0 секунди"
else if (document.ime.T5.value*1 == document.ime.T5.value*1){
document.ime.T5.value=document.ime.T5.value*1-1
document.ime.B1.value = "Моля, изчакайте още "+document.ime.T5.value+" секунди."
}
else document.ime.T5.value=""
}

function trackTime(){
var A1 = document.ime.A1.value
var A2 = document.ime.A2.value
var A3 = document.ime.A3.value
var A4 = document.ime.A4.value
var T1 = document.ime.T1.value
var T2 = document.ime.T2.value
var T3 = document.ime.T3.value
var T4 = document.ime.T4.value
if (document.ime.T5.value > 1){
document.ime.T1.value=Math.floor(Math.random()*9)
document.ime.T2.value=Math.floor(Math.random()*9)
document.ime.T3.value=Math.floor(Math.random()*9)
document.ime.T4.value=Math.floor(Math.random()*9)
}
if(document.ime.T5.value == 1) {
if (A1 == T1 && A2 == T2 && A3 == T3 && A4 == T4) {alert("Д Ж А К П О Д ! ! ! ЧЕСТИТО! Вие уцелихте напълно числото "+A1+A2+A3+A4+"! Получавате цели 10 точки!")
document.ime.T6.value=document.ime.T6.value*1+10}
else if (A1 == T1 && A2 == T2 && A3 == T3) {alert("В написаното от вас число "+A1+A2+A3+A4+", първите 3 цифри съвпадат с първите три цифри на числото "+T1+T2+T3+T4+". Цифрите са "+A1+", "+A2+" и "+A3+".")
document.ime.T6.value=document.ime.T6.value*1+3}
else if (A1 == T1 && A2 == T2) {alert("Числото, което вие написахте е "+A1+A2+A3+A4+", но числото, което се падна е "+T1+T2+T3+T4+". Което означава, че сте познали само първите две цифри, които са "+T1+" и "+T2+".");
document.ime.T6.value=document.ime.T6.value*1+2}
else if (A1 == T1 && A3 == T3) {alert("Числото, което вие написахте е "+A1+A2+A3+A4+", но числото, което се падна е "+T1+T2+T3+T4+". Което означава, че сте познали две цифри, които са "+T1+" и "+T3+".");
document.ime.T6.value=document.ime.T6.value*1+2}
else if (A1 == T1) {alert("Числото, което вие написахте е "+A1+A2+A3+A4+", но числото, което се падна е "+T1+T2+T3+T4+". Което означава, че сте познали само първата цифра, което е "+T1+".");
document.ime.T6.value++}
else if (A2 == T2 && A3 == T3 && A4 == T4) {alert("Вие написахте числото "+A1+A2+A3+A4+", а се падна "+T1+T2+T3+T4+". Това означава, че имате познати 3 цифри! Това са "+A2+", "+A3+" и "+A4+".")
document.ime.T6.value=document.ime.T6.value*1+3}
else if (A2 == T2 && A3 == T3) {alert("Вие предположихте числото "+A1+A2+A3+A4+" и уцелихте две цифри!")
document.ime.T6.value=document.ime.T6.value*1+2}
else if (A2 == T2) {alert("Улучихте една цифра.")
document.ime.T6.value++}
else if (A3 == T3 && A4 == T4) {alert("Познахте две цифри. Те са "+A3+" и "+A4+".")
document.ime.T6.value=document.ime.T6.value*1+2}
else if (A3 == T3) {alert("Улучихте третата цифра.")
document.ime.T6.value++}
else if (A4 == T4) {alert("Познахте последната цифра.")
document.ime.T6.value++}
else alert("Няма съвпадение. Числото, което се падна е "+T1+T2+T3+T4+", а написаното от вас е "+A1+A2+A3+A4+".")
}
}
</script>


</body>

</html>/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /