PHP-Fusion модната навигация
Сега ще ви покажа как лесно и бързо да си създадете този панел:

Снимка:


1. Трябва да качите всички файлове там къдете е инсталиран вашият PHP-Fusion.
2. Отивате в Admin Panel --> Custom Pages (допълнителни страници), правите една и поставяте следният код в нея:

Код:

<?php
$changes = 0; $error = 0;
$result = dbquery("SHOW COLUMNS FROM ".$db_prefix."site_links LIKE 'link_parent'");
if (dbrows($result) == 0) {
$result = dbquery("ALTER TABLE ".$db_prefix."site_links ADD link_parent SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' AFTER link_id");
if ($result) {
$result = dbquery("INSERT INTO ".$db_prefix."site_links
(link_parent, link_name, link_url, link_visibility, link_position, link_window, link_order)
VALUES ('0', 'Home', 'icon_home.gif', '0', '1', '0', '1')"
);
$parent = mysql_insert_id();
$result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."site_links SET link_parent='$parent' WHERE link_id!='$parent'");
$changes = 1;
} else {
echo "<p align='center'><font color='red'><b>ERROR:</b></font> The link_parent column was not added.</p>";
$error ++;
}
} else { $changes = 1; }
if ($changes != 0) {
$result = dbquery("SHOW COLUMNS FROM ".$db_prefix."site_links LIKE 'link_accessibility'");
if (dbrows($result) == 0) {
$result = dbquery("ALTER TABLE ".$db_prefix."site_links ADD link_accessibility TINYINT(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' AFTER link_visibility");
if ($result) {
$result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."site_links SET link_accessibility=link_visibility");
} else {
echo "<p align='center'><font color='red'><b>ERROR:</b></font> The link_accessibility column was not added.</p>";
$error ++;
}
}
}
$result = dbquery("SHOW COLUMNS FROM ".$db_prefix."site_links LIKE 'link_collapse'");
if (dbrows($result) == 0) {
$result = dbquery("ALTER TABLE ".$db_prefix."site_links ADD link_collapse TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' AFTER link_accessibility");
if (!$result) {
echo "<p align='center'><font color='red'><b>ERROR:</b></font> The link_collapse column was not added.</p>";
$error ++;
}
}
if ($error == 0) { echo "<p align='center'>Table alterations are complete.</p>"; }
?>


Важно: Не трябва да запазвате страницата, а само трябва да и дадете "Преглед" (Preview), само това и не затваряйте страницата.

3.
До тук добре. Сега трябва да отворите файла theme_functions_include.php, който се намира в директория includes на вашият сайт.

Отваряте файла и намирате следният код:

Код:
if (strstr($sdata['link_url'], "http://") || strstr($sdata['link_url'], "https://")) {
$res .= "<a href='".$sdata['link_url']."'".$link_target.$link_class.">".$sdata['link_name']."</a>";
} else {
$res .= "<a href='".BASEDIR.$sdata['link_url']."'".$link_target.$link_class.">".$sdata['link_name']."</a>";
}


Замествата този код с този по-долу:

Код за заместване:
$link = explode(" ", $sdata['link_name']);
for($i = 0; $i < count($link); $i ++) {
$ext = strrchr($link[$i], ".");
if ($ext == ".gif" || $ext == ".jpg" || $ext == ".png") {
$link[$i] = "<img src='".BASEDIR.$link[$i]."' alt=''>";
}
}
$sdata['link_name'] = implode(" ", $link);
$sdata['link_name'] = preg_replace('#\[b\](.*?)\[/b\]#si', '<b>\1</b>', $sdata['link_name']);
$sdata['link_name'] = preg_replace('#\[i\](.*?)\[/i\]#si', '<i>\1</i>', $sdata['link_name']);
$sdata['link_name'] = preg_replace('#\[u\](.*?)\[/u\]#si', '<u>\1</u>', $sdata['link_name']);
$sdata['link_name'] = preg_replace('#\[color=(black|blue|brown|cyan|gray|green|lime|maroon|navy|olive|orange|purple|red|silver|violet|white|yellow)\](.*?)\[/color\]#si', '<span style=\'color:\1\'>\2</span>', $sdata['link_name']);
if (checkgroup($sdata['link_accessibility'])) {
if (strstr($sdata['link_url'], "http://") || strstr($sdata['link_url'], "https://")) {
$res .= "<a href='".$sdata['link_url']."'".$link_target.$link_class.">".$sdata['link_name']."</a>";
} else {
$res .= "<a href='".BASEDIR.$sdata['link_url']."'".$link_target.$link_class.">".$sdata['link_name']."</a>";
}
} else {
echo "<img src='".THEME."images/bullet.gif' alt=''> <a href='".BASEDIR."restricted.php'".$link_target.">".$sdata['link_name']."</a> <img src='".INFUSIONS."navigation_panel/images/icon_stop.gif' alt=''><br>\n";
}


Ето какво трябва да се получи:

Снимка:5. Вече може да затворите страницата, на която сте дали "Преглед" (preview) и да започнете да нагласяте новоти си навигационна меню.

Изтегли панела от тук! (78.30 KB)

Успех!
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: rUMENcho
22:05 15-11-2009
линка за сваляне не работи :)
От: sh0ck
12:51 03-03-2011
Дам, не работи :)
1