Блок за новини
В този урок ще ви дам скриптче за блок който показва новини новини.Блок-а е мого удобен и практичен ето и кодчето :

<script type="text/javascript">

var delay = 2000; //тук може да промениш времето през което да се сменят новините (in miliseconds)
var maxsteps=30;
var stepdelay=40;
var startcolor= new Array(255,255,255); // start color (red, green, blue)
var endcolor=new Array(0,0,0); // end color (red, green, blue)

var fcontent=new Array();
begintag='<div style="font: normal 14px Arial; padding: 5px;">';

fcontent[0]="<b>Заглавие</b><br>РЕД 1<br><br>РЕД 2 <a href='HTTP://ЛИНК'>КЛИКНИ ТУК ЗА ПОВЕЧЕ</a>";
fcontent[1]="нЕЩО ИНТЕРЕСНО";
fcontent[2]="И ОЩЕ НЕЩО</a>";
closetag='</div>';

var fwidth='150px'; //широчина на блока
var fheight='150px'; //височина на блока

var fadelinks=1;


var ie4=document.all&&!document.getElementById;
var DOM2=document.getElementById;
var faderdelay=0;
var index=0;


/*Rafael Raposo edited function*/
//function to change content
function changecontent(){
if (index>=fcontent.length)
index=0
if (DOM2){
document.getElementById("fscroller").style.color="rgb("+startcolor[0]+", "+startcolor[1]+", "+startcolor[2]+")"
document.getElementById("fscroller").innerHTML=begintag+fcontent[index]+closetag
if (fadelinks)
linkcolorchange(1);
colorfade(1, 15);
}
else if (ie4)
document.all.fscroller.innerHTML=begintag+fcontent[index]+closetag;
index++
}


function linkcolorchange(step){
var obj=document.getElementById("fscroller").getElementsByTagName("A");
if (obj.length>0){
for (i=0;i<obj.length;i++)
obj[i].style.color=getstepcolor(step);
}
}

/*Rafael Raposo edited function*/
var fadecounter;
function colorfade(step) {
if(step<=maxsteps) {
document.getElementById("fscroller").style.color=getstepcolor(step);
if (fadelinks)
linkcolorchange(step);
step++;
fadecounter=setTimeout("colorfade("+step+")",stepdelay);
}else{
clearTimeout(fadecounter);
document.getElementById("fscroller").style.color="rgb("+endcolor[0]+", "+endcolor[1]+", "+endcolor[2]+")";
setTimeout("changecontent()", delay);

}
}

function getstepcolor(step) {
var diff
var newcolor=new Array(3);
for(var i=0;i<3;i++) {
diff = (startcolor[i]-endcolor[i]);
if(diff > 0) {
newcolor[i] = startcolor[i]-(Math.round((diff/maxsteps))*step);
} else {
newcolor[i] = startcolor[i]+(Math.round((Math.abs(diff)/maxsteps))*step);
}
}
return ("rgb(" + newcolor[0] + ", " + newcolor[1] + ", " + newcolor[2] + ")");
}

if (ie4||DOM2)
document.write('<div id="fscroller" style="border:1px solid black;width:'+fwidth+';height:'+fheight+'"></div>');

if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", changecontent, false)
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", changecontent)
else if (document.getElementById)
window.onload=changecontent

</script>
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /