Таймер с обратно броене
Това е прост обратен брояч без рефреш :)

<form name="count">
<input type="text" size="75" name="count2">
</form>


<script>

/Можете да промените по долните редове и не превеждайте месеците! Можете да промените Нещоси! и Това е текста който ще ви покаже след отброяването!

var before="Нещоси!"
var current="Това е текста който ще ви покаже след отброяването!"
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")

function countdown(yr,m,d){
theyear=yr;themonth=m;theday=d
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
futurestring=montharray[m-1]+" "+d+", "+yr
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if(dday==0&&dhour==0&&dmin==0&&dsec==1){
document.forms.count.count2.value=current
return
}
else
document.forms.count.count2.value="Остават "+dday+ " дни, "+dhour+" часа, "+dmin+" минути, and "+dsec+" секунди остават до "+before
setTimeout("countdown(theyear,themonth,theday)",1000)
}
/Тук пишете датата до която трябва да отброява
countdown(2007,12,25)
</script>


DeMo


© DoLuck - (SuCcEsS)


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: vencisf
14:02 12-11-2009
Браво много добре
От: nikito_932
20:28 17-12-2009
На мен нещо не ми работи...
От: cappy_
16:54 09-11-2010
А как, да го направя да не отброява дадена дата, а час? Т.Е не да отброява оставащото време до дадена дата, а да отброява определено време от мене...
1