Скриване на CSS фаил
В този урок ще ви покажа как да скриете CSS Фаилове .

Ще използваме .htacces и PHP .

Направете фаил index.php в него напишете

<?php session_start(); $_SESSION['csskey'] = "hello"; ?> <html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> </head> <body> Hello World </body> </html>Направете style.php не style.css в него напишете .<?php session_start(); header("Content-type: text/css"); if ($_SESSION["csskey"] != "hello") { die("Protected"); } $_SESSION["csskey"] = "somethingelse"; ?> body { background-color: #000; color: #fff; }Направете .htaccess фаил и в него напишете .


RewriteEngine on
RewriteRule style.css style.phpТова ще направи style.php да изглежда като style.css
И гогато някои се опита да отвори style.css ще му зареди style.php


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: batmanabg
13:19 22-07-2011
Полезен урок.
1