Автоматично излизане на POPUP прозорче
В този урок ще ви покажа как да си направите popup прозорче .

Да започваме .


Слагането на кода е много лесно .
Избирате си от кои фаил искате да ви се показва popup прозорчето и слагате кода .

Например искате от index.php да ви се показва прозорчето и пишете следния код .

Трябва да сложите кода след <HEAD>

<SCRIPT TYPE="text/javascript">
<!--
function popup(mylink, windowname)
{
if (! window.focus)return true;
var href;
if (typeof(mylink) == 'string')
href=mylink;
else
href=mylink.href;
window.open(href, windowname, 'width=400,height=200,scrollbars=yes');
return false;
}
//-->
</SCRIPT>


След това този код след <BODY>

<BODY onLoad="popup('autopopup.html', 'ad')">


Правите фаил на име autopopup.html тои ще се показва в прозорчето .

Фаила autopopup.html вие си го правите как да изглежда ... и какво да пише в него .

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /