Форма за контакт с Flash
В този урок ще разгледаме как може да се направи форма за контакт чрез Flash. Стъпка по стъпка съм изброил действията, които трябва да се извършат, като съм добавил и няколко картинки за помощ.

Стъпка 1:

Отворете нов докомент с произволни размери. Селектирайте 1 фрейм и натиснети F9 и напишете този скрипт: stop();

Стъпка 2:

Направете нов ключов кадър и го селектирайте.Натиснете F9 и напишете този скрипт: stop();

Стъпка 3:

Вземете text tool и направете настройките в properties така:


Стъпка 4:

Направете 4 input text полета както е показано на картинката по-долу:


Бележка:

Селектирайте 1 input text и в properties на var напишете name на 2-то subject на 3-то message и на 4-то email

Стъпка 5:

Напишете до 1-то Име; до 2-то Въпрос; до 3-то Съобщение; и до 4-то Е-майл;

Стъпка 6:

Направете 2 бутона в същия фрейм под формата.Първия с име "Изпрати",а втория "Изчисти".
Селектирайте бутона "Изпрати" и поставете този скрипт:

on (release) {
if (name eq "" or subject eq "" or message eq "" or email eq "") {
stop();
} else {
loadVariablesNum("form.php", 0, "POST");
gotoAndStop(2);
}
}


Сега селектирайте бутона "Изчисти" и поставете този скрипт:

on (release) {
name = "";
subject="";
message="";
email="";
}


Стъпка 7:

Сега селектирайте 2-я фрейм и напишете някакво съобщение,което ще се изписва след изпращането на формата.
Сега запазете докомента с името "form".

Стъпка 8:

Отворете WordPad или Dreamweaver и напишете това:

<?php

$to = "your_email@email.com";
$msg = "$name\n\n";
$msg .= "$message\n\n";

mail($to, $subject, $msg, "Message From: Online client\nReply-To: $email\n");

?>


и го запазете с име "form.php".

Стъпка 9:

Запазете ги в една и съща папка.

Готови сме!

Този урок е преведен от мен и е публикуван в http://www.it-place.net// Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /