C++ прост калкулатор
В този урок ще Ви покажа как да си направите прост калкулатор. Използвал съм езика за програмиране C++ и компилатора DevCPP. Да започваме. :)
//program calculator.cpp
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main()
{
int f;
double s,i,u,d,q,a,b;
cout<<"1.Sybirane\n";
cout<<"2.Izvajdane\n";
cout<<"3.Umnojenie\n";
cout<<"4.Delenie\n";
cout<<"5.Koren kvadraten\n";
cout<<"Molq izberete procedura ot 1 do 5\n";
cout<<"Procedura:";
cin>>f;
if(f<1||f>5) cout<<"Greshka! Nevalidna procedura";
if(f==1)
{
cout<<"a=";
cin>>a;
cout<<"b=";
cin>>b;
s=a+b;
cout<<"Rezultat: "<<s<<"\n";
}
if(f==2)
{
cout<<"a=";
cin>>a;
cout<<"b=";
cin>>b;
i=a-b;
cout<<"Rezultat: "<<i<<"\n";
}
if(f==3)
{
cout<<"a=";
cin>>a;
cout<<"b=";
cin>>b;
u=a*b;
cout<<"Rezultat: "<<u<<"\n";
}
if(f==4)
{
cout<<"a=";
cin>>a;
cout<<"b=";
cin>>b;
d=a/b;
cout<<"Rezultat: "<<d<<"\n";
}
if(f==5)
{
cout<<"a=";
cin>>a;
q=sqrt(a);
cout<<"Rezultat: "<<q<<"\n";
}
system( "pause" );
return 0;
}


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /