C++ Програма за решаване на квадратни уравнения
Ами в един час по информатика си нямах работа и имахме спор за едно квадрадно уравнение,реших да драсна тази програма.Ами понеже не съм затова да се получава всичко на готово,неможе да си напишете уравнението и програмата да ви изкара решението и вие направо да го препишете в тетрадката ;) В тази програма може да въведете числата a,b и c, тя ще изчисли дискриминантата и ще изведе корените на уравнението,за да можете след като сте го решили да го проверите.. и т.н.Стига толко приказки.Ето кода.

//sqrt.cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
double a,b,c,d,x1,x2,x;
cout<<"a=";
cin>>a;
cout<<"b=";
cin>>b;
cout<<"c=";
cin>>c;
d=b*b-4*a*c;
if (d>0)
{
x1 = (-b+sqrt(d))/(2*a);
x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a);
cout << "x1=" << x1 <<"\n";
cout << "x2=" << x2 <<"\n";
}
if (d==0)
{
x=-b/2*a;
cout <<"X="<< x <<"\n";
}
if (d<0)
{
cout << "Uravnenieto nqma reshenie"<<"\n";
}
system( "pause" );
return 0;
}

Демо

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /