PHP-FUSION: Ако искаме в коментарите да се виждат аватари...
Сега ще ви покажа как да направим така,че в коментарите да се виждат аватарите на потребителите...

нека започнем...

[color=red]ВНИМАНИЕ:[/color] Не забравяйте да си направите копие на оригиналните файлове,които ще редактираме...в случай,че нещо се оплеска да може да възтановим всичко..

Би трябвало да работи на всички версии...

Така заповаме...

Отваряме includes/comments_include.php и намираме следния ред:

"SELECT tcm.*,user_name FROM ".DB_PREFIX."comments tcm


И заменяме с това:

"SELECT tcm.*,user_name, user_avatar FROM ".DB_PREFIX."comments tcm


След това намираме този ред:

echo "<tr>\n<td class='".($i% 2==0?"tbl1":"tbl2")."'><span class='comment-name'>\n";


И заменяме с това:

if ($data['user_name']) {
if ($data['user_avatar'] != "") {
$avatar = "<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['comment_name']."'><img height='50' width='50' src='".IMAGES."avatars/".$data['user_avatar']."' alt=''></a>";
} else {
$avatar = "<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['comment_name']."'><img height='50' width='50' src='".IMAGES."noimage.gif' alt=''></a>";
}
} else {
$avatar = "<img height='50' width='50' src='".IMAGES."noimage.gif' alt=''>";
}
echo "<tr>\n<td width='50' class='".($i% 2==0?"tbl1":"tbl2")."'><center>$avatar</center></td>\n<td valign='top' class='".($i% 2==0?"tbl1":"tbl2")."'><span class='comment-name'>\n";


След това намираме този ред:

if (checkrights("C")) echo "<tr>\n<td align='right' class='".($i% 2==0?"tbl1":"tbl2")."'><a href='".ADMIN."comments.php".$aidlink."&ctype=$ctype&cid=$cid'>".$locale['c106']."</a></td>\n</tr>\n";


И заменете с това:

if (checkrights("C")) echo "<tr>\n<td colspan='2' align='right' class='".($i% 2==0?"tbl1":"tbl2")."'><a href='".ADMIN."comments.php".$aidlink."&ctype=$ctype&cid=$cid'>".$locale['c106']."</a></td>\n</tr>\n";


Това е всичко...най-накрая приключихме...

Надявам се да съм ви бил полезен..

Тема в Форума: http://www.web-tourist.net/forum/viewtopic.php?t=13904


Превод и Редакция: RhythmiX/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /