Лъскаво пръсване на звезда

Първа стъпка

Отворете си нов проект с размери по ваше желание. Натиснете "D", за да зададете цветовете на преден и заден план по default. Натиснете Alt+Backspace, за да запълните проекта с черен цвят. Направете копие на лейъра и продължете да работите на този лейър.


Втора стъпка

Изберете Gradient tool от туул бара, поставете курсора най-отдолу на проекта, кликнете, задръжте и отидете с курсора до най-горе на проекта.


Трета стъпка

Отидете на Filter>Distort>Wave и дайте следните настройки:
Четвърта стъпка

Отидете на Filter>Distort>Polar Coordinates сложете го на 100% и направете Rectangular to Polar чеквано.

Пета стъпка

Отидете наImage>Adjustments>Hue/ Saturation и променете настройките на: Hue: 200, Saturation: 25 и Lightness: 0. Чеквайте полето Colorize и натиснете ОК.

Шеста стъпка

Отидете на Filter>Render>Lighting Effects и сложете Light type да бъде Omni и оставете останалите настройки както са си.

Ето какво трябва да получите , ако сте направили всичко както трябва:Урокът е преведен специално за Web-Tourist.Net

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /