Анимиран бутон
Сега ще ви запозная как да си направите анимиран бутон посредством Javascript!
Така, първо си отваряте нужния за писане софтуер! После поставяме следния код


<script language="JavaScript">
var timerID = null
var timerRunning = false
var charNo = 0
var charMax = 0
var lineNo = 0
var lineMax = 3 // това тук е максим колко линка да се сменят
var lineArr = new Array(lineMax)
var urlArr = new Array(lineMax)
// от тук надолу се поставят и самите лабели и линкове на бутона
lineArr[1] = "web-tourist.net" // указва лабела на бутона
urlArr[1] = "http://web-tourist.net" //тук е адреса който трябва да се отвори
lineArr[2] = "kitchenbg.com"
urlArr[2] = "http://kitchenbg.com"
lineArr[3] = "kitchenbg"
urlArr[3] = "mailto:btw@abv.bg"
var lineText = lineArr[1]
function StartShow() {
StopShow()
ShowLine()
timerRunning = true
}
function FillSpaces() {
for (var i = 1; i <= lineWidth; i++) {
spaces += " "
}
}
function StopShow() {
if (timerRunning) {
clearTimeout(timerID)
timerRunning = false
}
}
function ShowLine() {
if (charNo == 0) {
if (lineNo < lineMax) {
lineNo++
}
else {
lineNo = 1
}
lineText = lineArr[lineNo]
charMax = lineText.length
}
if (charNo <= charMax) {
document.formDisplay.buttonFace.value = lineText.substring(0, charNo)
charNo++
timerID = setTimeout("ShowLine()", 100)
}
else {
charNo = 0
timerID = setTimeout("ShowLine()", 3000)
}
}
function GotoUrl(url)
{
top.location.href = url
}
document.write("<form name=\"formDisplay\">");
document.write("<input type=\"button\" name=\"buttonFace\" value=\"&{lineText}\" size=\"18\" onClick=\"GotoUrl(urlArr[lineNo])\">");
document.write("</form>");
StartShow();
</script>


това е , смятам че може би все ще влезе в употреба на някой .......... мисля че е подходящо и за реклама
Демо

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: hakera1501
18:06 25-04-2010
ДОБЪР УРОК
А авторски ли е ?
1