Мениджър на пакети dpkg в Debian Linux
* Урока е предоставен от Horror за http://web-tourist.net

Dpkg - това е мениджър на пакети в Debian Linux.С него можете да инсталирате, създавате, изтривате и да работите с пакетите в Debian.Основен механизъм за управление в dpkg е dselect.Dpkg се контролира от командни параметри ,които съдържат едно действие и няколко опции (или само една).Параметрите на действията казват на dpkg какво да прави ,а опциите контролират поведението на действията в различни случаи.

Сега ще видиме всички допустими команди на dpkg с примери:

1. Инсталиране на пакет

Синтаксис
dpkg -i <.deb file name>

Пример
dpkg -i avg71flm_r28-1_i386.deb


2. Рекурсивно инсталиране на всички пакети от директория.

Синтаксис
dpkg -R

Пример
dpkg -R /usr/local/src


3. Разпаковане на пакети, без конфигуриране.

Синтаксис
dpkg --unpack package_file

Ако използвате опцията -R, то package_file ще се разпакова на указаната директория.
Пример
dpkg --unpack avg71flm_r28-1_i386.deb


4. Преконфигурация на всички разпаковани пакети.

Синтаксис
dpkg --configure package

Ако вместо package изберете опцията -a, то всички неконфигурирани разпаковани пакети ще бъдат конфигурирани.

Пример
dpkg --configure avg71flm_r28-1_i386.deb


5. Изтриване на инсталираните пакети, оставя конфигурационния файл.

Синтаксис
dpkg -r

Пример
dpkg -r avg71flm_r28-1_i386.deb


6. Изтриване на инсталираните пакети включително и конфигурационния файл.

Синтаксис
dpkg -P

Ако вместо името на пакет изберете опцията -a, то всички разпаковани пакети събрани за изтриване или очистване в файла /var/lib/dpkg/status ,ще бъдат изтрити или очистени съответно.
Пример
dpkg -P avg71flm


7. Заменя информацията за достъпните пакети.

Синтаксис
dpkg --update-avail

С тази опция старата информация се заменя с нова в Packages-file

8. Добавя информация от пакети.

Синтаксис
dpkg --merge-avail

С тази опция старата информация се комбинира с информацията от Packages-file.
Packages-file, разпространени с Debian - това е просто името на пакетите.dpkg пази достъпните пакети в файла /var/lib/dpkg/available.

9. Обновява информацията от Packages-file.

Синтаксис
dpkg -A package_file


10. Забравяте за изтритите недостъпни пакети.

Синтаксис
dpkg --forget-old-unavail


11. Изтрива съществуваща информация за достъпни пакети.

Синтаксис
dpkg --clear-avail


12. Търсене на пакети, които са били инсталирани в системата само частично.

Синтаксис
dpkg -C


13. Сравнява версиите на пакетите.

Синтаксис
dpkg --compare-versions ver1 op ver2


14. Показва кратка помощ.
Синтаксис
dpkg --help


15. Показва лицензията на dpkg.

Синтаксис
dpkg --licence (or) dpkg --license


16. Показва информация за версията на dpkg.

Синтаксис
dpkg --version


17. Създава deb пакет.

Синтаксис
dpkg -b directory [filename]


18. Показва съдържанието на deb пакета.

Синтаксис
dpkg -c filename


19. Показва информация за определен пакет.

Синтаксис
dpkg -I filename [control-file]


20. Показва пакет, подходящ за зададения шаблон.

Синтаксис
dpkg -l package-name-pattern

Пример
dpkg -l vim


21. Показва всички инсталирани пакети с версиите им и кратко описание.

Синтаксис
dpkg -l


22. Показва статуса на определени пакети.

Синтаксис
dpkg -s package-name

Пример
dpkg -s ssh


23. Списък на файловете, инсталирани в системата от пакет.

Синтаксис
dpkg -L package-Name

Пример
dpkg -L apache2


24. Търсене на файл по име от инсталирани пакети.

Синтаксис
dpkg -S filename-search-pattern

Пример
dpkg -S /sbin/ifconfig


25. Показва детайлна информация за пакетите.

Синтаксис
dpkg -p package-name

Пример
dpkg -p cacti


Ако искате да получите повече информация за dpkg и неговите опции - вижте man
Ако Ви трябва GUI за dpkg - обърнете внимание на dselect
Превод от руски
Оригинал


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /