Автоматично вдигане на ppp0 през определен период от време. Авто
Пробвал съм го на Slackware 11 и работи...


mcedit /etc/rc.d/rc.vpn


#!/bin/sh

if [ ! -e /var/run/ppp0.pid ]; then
pptp 26.17.optisprint.net debug noauth user *******
sleep 5
route add default dev ppp0
fi


26.17.optisprint.net -> ви е хоста и
******* -> ви е user-а на vpn-а


Правите chmod 777 на rc.vpnmcedit /var/spool/cron/crontabs/root


И добавяте -->

*/3 * * * * /etc/rc.d/rc.vpn 1> /dev/nullКато '3' е периода от времи (в минути) през които ще проверява дали имате вдигнато ppp0 и съответно ако нямате се connectva.

Това ми е първият урок ако съм объркал нещо моля да ме извините ;)

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /