Защита от ботове при мнения/теми на гости
##############################################################
## MOD Title: Защита от спам при гостите
## MOD Автор: otseng < N/A > (Oliver Tseng) http://debatingchristianity.com
## MOD Описание: Този мод ви позволява да въведете някаква парола
## която гостите ще трябва да напишат за да
## успеят да публикуват мнение/тема

##
##
## MOD Версия: 1.1.0
##
## Трудност: Лесно
## Време за инсталация: <5 минути
## Файлове за промяна:
## posting.php
## templates/subSilver/posting_body.tpl
## language/lang_english/lang_main.php
##
##############################################################
## Преди да променяте файловете си направете резервни копия.
##############################################################
#
#-----[ Отвори ]------------------------------------------
#
posting.php
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
# $poll_options = ( isset($HTTP_POST_VARS['poll_option_text']) && $is_auth['auth_pollcreate'] ) ? $HTTP_POST_VARS['poll_option_text'] : '';
# $poll_length = ( isset($HTTP_POST_VARS['poll_length']) && $is_auth['auth_pollcreate'] ) ? $HTTP_POST_VARS['poll_length'] : '';
$bbcode_uid = '';
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
// Anti-bot Guest Post Mod
$confirm_guest_post = ( !empty($HTTP_POST_VARS['confirm_guest_post']) ) ? $HTTP_POST_VARS['confirm_guest_post'] : '';

#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
# prepare_post($mode, $post_data, $bbcode_on, $html_on, $smilies_on, $error_msg, $username, $bbcode_uid, $subject, $message, $poll_title, $poll_options, $poll_length);
prepare_post($mode, $post_data,
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
# Въведете кода който искате
#
// Anti-bot Guest Post Mod
if( !$userdata['session_logged_in'])
{
if ($confirm_guest_post != " Кода който искате ") {
$error_msg = $lang['Confirm_post_error'];
}
}

#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
if( !$userdata['session_logged_in'] || ( $mode == 'editpost' && $post_info['poster_id'] == ANONYMOUS ) )
{
$template->assign_block_vars('switch_username_select', array());
}
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
// Anti-bot Guest Post Mod
if( !$userdata['session_logged_in'])
{
$template->assign_block_vars('switch_antibot_post', array());
}
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
'SMILIES_STATUS' => $smilies_status,
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
'L_CONFIRM_POST' => $lang['Confirm_post'],
'L_CONFIRM_POST_EXPLAIN' => $lang['Confirm_post_explain'],
#
#-----[ Отвори ]------------------------------------------
#
templates/Вашата тема/posting_body.tpl
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_SUBJECT}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%"> <span class="gen">
<input type="text" name="subject" size="45" maxlength="60" style="width:450px" tabindex="2" class="post" value="{SUBJECT}" />
</span> </td>
</tr>
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
<!-- BEGIN switch_antibot_post -->
<tr>
<td class="row1"><span class="gen"><b>{L_CONFIRM_POST}</b></span></td>
<td class="row2"><span class="genmed">
<input type="text" name="confirm_guest_post" size="10" maxlength="30" />
{L_CONFIRM_POST_EXPLAIN}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_antibot_post -->
#
#-----[ Отвори ]------------------------------------------
#
language/lang_bulgarian/lang_main.php
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
//
// That's all, Folks!
// -------------------------------------------------
#
#-----[ Преди него добави ]------------------------------------------
#
// Anti-bot Guest Post Mod
$lang['Confirm_post'] = 'Код за защита *';
$lang['Confirm_post_explain'] = 'Моля въведете - кода който сте написали по-горе';
$lang['Confirm_post_error'] = 'Грешен код.Моля въведете - кода който сте написали по-горе ';
#
#-----[ Запиши и затвори ]------------------------------------------ДЕМО/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /