Взимане на размерите на изображение
Взимане на размерите на изображение чрез PHP.

<?php
list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("img/flag.jpg");
echo "<img src=\"img/flag.jpg\" $attr alt=\"getimagesize() пример\" />";
?>


В горния пример взима размерите на изображението, качено в нашия сървър и после го показва.

Ние също така можем да вземем размерите на изображението от URL.

<?php
$size = getimagesize("http://www.example.com/gifs/logo.gif");

// ако името има празно място го преименувайте така че да стане както долу
$size = getimagesize("http://www.example.com/gifs/lo%20go.gif");

?>


Тази функция често се използва при качване на аватари, за проверка дали аватара е в правилните размери.


<?php

$tmpName = $_FILES['userfile']['tmp_name'];

list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($tmpName);

if($width>275 || $height>275)
{
die("Изображението трябва да е по-малко.");
}

?>


Функцията работи със следните файлови формаи: JPC, JP2, JPX, JB2, XBM, SWC, TIFF и WBMP.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /