Последните 5 торента с обложки за тракер (TBDEV)
Това можете да го добавите в index.php можете и в browse.php няма значение !!
Този урок е писан изцяло от менн и е предназначен за www.web-tourist.net и www.tbdev.net моля не го копирайте !!!!

<h2><? print("Последните 5 торента")?></h2>
<?
$rezfive = mysql_query("SELECT id, seeders, leechers, name, poster FROM torrents ORDER BY added DESC LIMIT 5") or sqlerr(__FILE__, __LINE__);
print '<table width=100% border=1 cellspacing=0 cellpadding=10><tr>';
if (mysql_num_rows($rezfive) > 0) {
while ($fiverow = mysql_fetch_assoc($rezfive)) {
$poster = (!empty($fiverow["poster"]) ? (str_replace(" ", "%20", htmlentities($fiverow['poster']))) : 'pic/poster.jpg');
print ("<td><a href=\"".$BASEURL."/details.php?id=".$fiverow['id']."\" /><img src=\"".$poster."\" width=\"150\" height=\"200\" border=0 /></a><br />".htmlentities($fiverow['name'])." : ".$fiverow['seeders']." сийдъри & ".$fiverow['leechers']." лийчъри</td>");
}
}
echo "</tr></table>";
?>


Урока работи 100% демо немога да ви дам в момента,след няколко дена ще има :)


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: paranormal
9:36 21-03-2010
аа човек това е супер страшен си :D благодаря !
1