Регистрация за Zpanel
Реших да напиша една регистрация за Zpanel поради интереса към нея ето и самият код


<?php
require('database/db.php');
?>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function popUp(URL) {
day = new Date();
id = day.getTime();
eval("page" + id + " = window.open(URL, '" + id + "', 'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=0,width=400,height=200,left = 540,top = 412');");
}
</script>

<?php if ($row_User['unansweredpm'] == '1') {
echo "<script>popUp('newpm.php');</script>";
$updateSQL = "UPDATE custumerbase SET unansweredpm='0' WHERE servicename='".$_SESSION['username']."'";

mysql_select_db($database_Customer_Database, $Customer_Database);
$Update = mysql_query($updateSQL, $Customer_Database) or die(mysql_error());
}
?>
<?php
// Connects to your Database
mysql_connect("localhost", "USER", "PASS") or die(mysql_error());
mysql_select_db("DB") or die(mysql_error());

//Този код се стартира ако формата се изпълни
if (isset($_POST['submit'])) {

//това проверява полетата и не продължава ако има някое празно
if (!$_POST['username'] | !$_POST['pass'] | !$_POST['pass2'] ) {
die('You did not complete all of the required fields');
}

// проверява дали потребителското име не се използва вече
if (!get_magic_quotes_gpc()) {
$_POST['username'] = addslashes($_POST['username']);
}
$usercheck = $_POST['username'];
$check = mysql_query("SELECT username FROM users WHERE username = '$usercheck'")
or die(mysql_error());
$check2 = mysql_num_rows($check);

//ако името вече го има показва грешка
if ($check2 != 0) {
die('Sorry, the username '.$_POST['username'].' is already in use.');
}

// this makes sure both passwords entered match
if ($_POST['pass'] != $_POST['pass2']) {
die('Your passwords did not match. ');
}

// тук кодираме паролата
$_POST['pass'] = md5($_POST['pass']);
if (!get_magic_quotes_gpc()) {
$_POST['pass'] = addslashes($_POST['pass']);
$_POST['username'] = addslashes($_POST['username']);
}

// сега въвеждаме данните в базата данни
$insert = "INSERT INTO users (username, password)
VALUES ('".$_POST['username']."', '".$_POST['pass']."')";
$add_member = mysql_query($insert);


$insert2 = "INSERT INTO custumerbase (servicename, ftppass)
VALUES ('".$_POST['username']."', '".$_POST['pass']."')";
$add_member2 = mysql_query($insert2);
mkdir("C:/home/".$_POST['username']."", 0700);
// MKDIR pravi USER Directory...
?>
<h1>ГОТОВО</h1>
<p>Благодаря ви че се регистрирахте, сега може да взелете.</a>.</p>

<?php
}
else
{
?>


<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
<table border="0">
<tr><td>Username:</td><td>
<input type="text" name="username" maxlength="60">
</td></tr>
<tr><td>Password:</td><td>
<input type="password" name="pass" maxlength="10">
</td></tr>
<tr><td>Confirm Password:</td><td>
<input type="password" name="pass2" maxlength="10">
</td></tr>
<tr><th colspan=2><input type="submit" name="submit" value="Register"></th></tr> </table>
</form><br>
<font face="Times New Roman, Times, serif" size="+1" color="#CBEF2D">Използвайте само букви(A-Z) и цифри(0-9)!<br> Потребителски имена съдържащи други символи ще се трият!</font>
<?php
}
?>

На мястото на USER PASS и DB пишете ивето паролата на mysql и база даните която сте писали при инстала на Zpanel
mysql_connect("localhost", "USER", "PASS") or die(mysql_error());
mysql_select_db("DB") or die(mysql_error());
Урока е писан специално за Web-tourist автор на урока съм аз и забранявам копирането му в други сайтове! По-късно ще дам как да вградите Zpanel в Joomla Winking дано съм бил полезен

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: musichub
22:18 12-08-2010
А как да разбера усер пас? и къде се слага това?
1