Zpanel Бг language
Здравейте преди реших да пускам Zpanel в действие и я преведох ето ако някой желае да я пусне и той да му я дам на бг език а ето и кода
<?php

////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ZPanel Language File //
// ZPanel ...................................................... //
//----------------------------------------------------------------//
// Language: Bulgarian //
// Translated by: Alexander , alex & R!p //
// E-Mail Address: ............................... //
// http:///......................................... //
////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Every page
$lang_back = "Върни се";
$lang_notloggedin = "Не сте влязли в вашият акоунт";
$lang_gotologin = "Вход";
$lang_service = "Услуга";
$lang_currency = "$"; //use C$ for Canadian
$lang_charset = "windows-1251";
$lang_username = "Потребител";
$lang_password = "Парола";
$lang_paidtill = "Платил до";
$lang_webaddress = "Вашата страница";
$lang_quota = "Квота";
$lang_notice = "Забележете";
$lang_clickhere = "Натиснете тук";
$lang_view = "Виж";
$lang_date = "Дата";
$lang_from = "От";
$lang_to = "До";
$lang_delete = "Изтрий";
$lang_update = "Обновяване";
$lang_required = "Задалжително";

//Index Page
$lang_panelfor = "Контрол панел за"; //followed by their username
$lang_webpackage = "Пакет от мрежата";
$lang_mainemail = "Моят E-Mail";
$lang_mysqluser = "MySQL Потребител";
$lang_home = "Начало";
$lang_administration = "Администрация";
$lang_logout = "Изход";

/account lookup
$lang_accountlookup = "Извличане на потребител";
$lang_lookup = "Извличане";
$lang_instructions = "Въведете име на услуга(their login username) и натиснете извличане за да видите резултатите...";
$lang_enterservicename = "Въведи име на услугата";
$lang_poweruseroptions = "Избори за напреднал потребител";
$lang_createnewuser = "Създай нов потребител";
$lang_notarep = "Вие не сте Rep или администратор";
$lang_onlyuserinfo = "Вие не можете да търсите информация за потребител "мениджър на сила";

$lang_infofor = "Информация за";
$lang_launched = "Е пуснат. Ако прозорецът не се покаже, моля проверете да нямате включен Pop-up Blocker.";

//Billing
$lang_billinginfo = "Информация за сметка";
$lang_billingactivity = "Това е лист за всички покупки, които са на вашият потребител.";
$lang_checkbalance = "Натиснете тук за да видите балансът на сметката";
$lang_debitcredit = "Дебитна/Кредитна";
$lang_paymentmethod = "Начин за плащане";
$lang_method = "Начин";
$lang_amount = "Сума";
$lang_currentbalance = "Вашият текущ баланс";
$lang_usestatements = "Use the statements above to determine why your bill may be what it is.";
$lang_billingnotice = "Ако вашият текущ баланс е - (отрицателена) то тогава е това което вие притежавате. Понякога може да ви даваме допълнителен кредит на , този резултат ще бъде в + (поситивен) за баланса на потребителя ви. Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас.";

//Disk Usage
$lang_diskusage = "Място използвано";
$lang_usageinfo = "Ето я вашата информация за използваното място от вас. Тази информация винаги е точна.";
$lang_loadingusage = "Тази страница може да отнеме време да свърши , в зависимост колко файлове качвате. Моля изчакаите страницата да зареди.";
$lang_total = "Общо";
$lang_files = "Файлове";
$lang_directories = "Директории";

//Email Service
$lang_email = "E-Mail";
$lang_outlook = "Използваите вашата e-mail услуга от Outlook или Outlook Express!";
$lang_outlookinfo = "Използвайте следната информация за да си проверите пощата от Outlook";
$lang_pop3server = "POP3 Сървър";
$lang_smtpserver = "SMTP Сървър";
$lang_fullemail = "Вашият пълен E-Mail адрес";
$lang_webmail = "WebMail Вход";

//Install Execute
$lang_install = "Инсталирай";
$lang_choosefolder = "Изберете нова папка за";
$lang_loadmeup = "Зареди ме!";
$lang_installnotice = "Натиснете 'Зареди ме!' веднъж! Скриптът може да отнеме малко време да зареди в избраната от вас директория, в зависимост от размера му.";

//Install Scripts
$lang_installscripts = "Инсталирай скриптове";
$lang_toinstall = "Да инсталирате";
$lang_theirsite = "Техният сайт";
$lang_morecoming = "Нови неща, скоро...";

//Mass E-Mail
$lang_massemail = "Масивен E-Mail";
$lang_emaildesc = "Използвайте този инструмент за да изпратите съобщение до всички създадени от вас потребителя.";
$lang_subject = "Относно";
$lang_content = "Съдаржание";
$lang_mailusers = "Потребители на пощата"; //goes in the button
$lang_mailed = "Изпретено";
$lang_mailedokay = "Изпратено до потребителите успешно!";

//Network Tools
$lang_networktools = "Интернет иструменти";
$lang_domainlookup = "Извличане на домейн";

//Private Messages
$lang_privatemessages = "Лични съобщения";
$lang_pmdesc = "Това е бърза система за контактуване с всички потребители, които споделят нашият хостинг.";
$lang_yourmessages = "Твойте съобщения";
$lang_message = "Съобщение";
$lang_nomessages = "Вие нямате съобщенбия...";
$lang_addfriend = "Добави приятел";
$lang_removefriend = "Премахни приятел";
$lang_refreshmessages = "Натиснете тук за презаредите";
$lang_add = "Добави";
$lang_remove = "Премахни";

//Profile
$lang_profile = "Моят профил";
$lang_servicename = "Име на услугата";
$lang_rank = "Ранг";
$lang_status = "Статус";
$lang_billinginfo = "Информация за плащане";
$lang_homedir = "Начална директория";
$lang_url = "Страница";
$lang_adminemails = "Админстраторски E-mail-и";
$lang_adminemailsdesc = "E-mail адресите позволиха да направите промени на този потребител. Разделено с кавички. Този предмет трябва да бъде сменен, чрез свързване с помощният център.";
$lang_name = "Име";
$lang_youremail = "Вашият E-Mail";

//Server Information
$lang_serverinfo = "Информация за услуги";
$lang_currentlyrunning = "Работещ"; //: followed by their specs
$lang_supportsfollowing = "Този сървър подържа следното";

//Server Status
$lang_serverstatus = "Статус на сървъра";
$lang_serverstatusdesc = "Скриптът проверява дали някои услуги на нашите сървъри са работещи.";
$lang_ssthatsit = "Това беше!";
$lang_checkingservices = "Проверява работещите услуги"; //followed by their domain name
$lang_ssfailed = "Провали";
$lang_ssokay = "Успешно";

//MySQL Config
$lang_mcmysqlconfig = "MySQL Конфингурация";

$lang_mccurentlyusing = "Вие използвате";
$lang_mcoutof = "Извън";
$lang_mcdatabases = "Датабази";

$lang_mcdbases = "Вашите текущи датабази";
$lang_mcnew = "Направи нов датабаза";
$lang_mcremove = "Премахни датабаза";

//-------Admin Area-----------

$lang_accountnotes = "Потребителски бележки";
$lang_edit = "Промени";
$lang_editmore = "Промени/Повече информация";

//Buttons / Links
$lang_btncreate = "Създай!";
$lang_btnupdate = "Обновяване!";
$lang_lnkrefresh = "Натисни тук за да презаредиш страницата";
$lang_btnnewpackage = "Нов пакет";
$lang_btnnewinstaller = "Нова инсталация";
$lang_btnnewuser = "Нов Потребител";
$lang_btnupdatepackage = "Обнови пакет";
$lang_btnupdateuser = "Обновяване на потребител";
$lang_btnupdateInstaller = "Обнобяване на инсталатора";
$lang_btnaddnew = "Добвави нов!";

//Index
$lang_admpages = "Страници";
$lang_admwelcomemsg = "Добре дошли в админ панела"; //followed by their name
$lang_admwelcome = "Добре дошли";
$lang_admusermanagement = "Потребителско управление";
$lang_admsysinfo = "Системна информаиця";
$lang_admsysservices = "Системни услуги";
$lang_admbroadcast = "Съобщения";
$lang_admpackages = "Пакети";
$lang_adminstallers = "Инсталатори";

//System Information
$lang_sipath = "Локалнен път към ZPanel";
$lang_sidomain = "Вашото име на домейна";
$lang_sicompany = "Вашата компания";
$lang_sisupportemail = "E-Mail за подкрепа";
$lang_sisupportlink = "Link за подкрепа";
$lang_sipop3 = "POP3 Сървър";
$lang_sismtp = "SMTP Сървър";
$lang_siftp = "FTP Сървър";
$lang_paypalemail = "Paypal E-Mail адрес";

//New Installer
$lang_niscriptfull = "Пълното име на скрипта";
$lang_niscriptshort = "Краткото име на скрипта";
$lang_niscriptfilepath = "Файловата директория на скрипта";
$lang_niscripthomepage = "Началната страница на скрипта";
$lang_niexampledir = "Екземплярна директрория";
$lang_niicon = "Икона";
$lang_niwelcome = "Поздравително съобщение за добре дошъл";
$lang_niinstructions = "Инструкции";
$lang_nifinal = "Последно съобщение";
$lang_nicreated = "Инсталаторът е създаден!";
$lang_nitheirurl = "Техният URL";

//New Package
$lang_npname = "Име";
$lang_nptype = "Тип";
$lang_npquota = "Квота";
$lang_npmaxftp = "Максималният брой на FTP потребители";
$lang_npmaxdata = "Максималният брой на MySQL датабази";
$lang_npprice = "Месечна цена";

//Services
$lang_serrestart = "Рестартиране";
$lang_serrestarted = "Тази услуга е рестартирана";

//Broadcast Message
$lang_bmdescribe = "Когати задавате разпръскващо се съобщение, то ще се покаже на всички на главната страница след влизане. Когати искате да премахнете съобщението, просто го изтрийте и натиснете Обновяване.";
$lang_bmcurrent = "Текущо Съобщение";
$lang_bmnewmsg = "Ново разпръскващо се съобщение";

//---New in v2.5---

//Modules
$lang_modmodules = "Модули";

//Profile
$lang_theme = "Тема";

//Admin
$lang_admonlineusers = "Онлайн потребители";
$lang_masspmdesc = "Тази страница ви позвлолява да пратите лично съобщение на всички потребители. Просто напишете съобщението и натиснете Изпрати.";
$lang_masspmsend = "Изпрати масивно лично съобщение";

//Private Messages
$lang_newpm = "Вие имате ново лично съобщение.";
$lang_close = "Затвори"; //To close the window

//System Info
$lang_hostedroot = "Директория на създадените потребители";

?>

само да припомня че има 1,2 грешчици след като я пуснете ако ви даде грешка on line 53 например ще има пропуснато ";

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /