Форма за търсене във всички страници на форума
##############################################################
## Име на мода: Бързо търсене
## Версия на мода: 2.0.0
## Автор на мода: Acecool
## Описание на мода: Добавяне на форма във форума Ви за бързо търсене.
##
## Ниво на инсталиране: Лесно
## Време за инсталиране: 2 минути
##
## Файлове за промяна:
## includes/page_header.tpl
## language/lang_bulgarian/lang_main.php
## templates/subSilver/overall_header.tpl
##
##############################################################

#
#-----[ Отворете ]--------------------------
#

includes/page_header.php

#
#-----[ и намерете ]-------------------------
#

$template->pparse('overall_header');

#
#-----[ Преди това, добавете ]-------------
#

// Бързо търсене
$quick_search = "<br />
<div align=\"center\">
<table border=\"0\">
<form action=\"./search.php?mode=results\" method=\"post\">
<tr>
<td><input type=\"text\" width=\"500\" name=\"search_keywords\" class=\"post\" value=\"".$lang["Quick_Search"]."\" style=\"border-color: black;\" onFocus=\"this.value=''\"></td>
<td><input type=\"submit\" BORDER=\"0\" value=\"".$lang["Quick_Search_Go"]."\" ALT=\"Submit\" class=\"post\" accesskey=\"s\"></td>
<input type=\"hidden\" name=\"searchuser\" value=\"\">
<input type=\"hidden\" name=\"search_forum\" value=\"-1\">
<input type=\"hidden\" name=\"search_author\" value=\"\">
<input type=\"hidden\" name=\"search_time\" value=\"0\">
<input type=\"hidden\" name=\"search_cat\" value=\"-1\">
<input type=\"hidden\" name=\"sort_by\" value=\"0\">
<input type=\"hidden\" name=\"search_fields\" value=\"all\">
<input type=\"hidden\" name=\"show_results\" value=\"posts\">
<input type=\"hidden\" name=\"retrun_chars\" value=\"-1\">
</td>
</tr>
</form>
</table>
</div>";

$template->assign_vars(array(
'QUICK_SEARCH' => $quick_search)
);
// Бързо търсене

#
#-----[ Отворете ]------------------------------
#

language/lang_bulgarian/lang_main.php

#
#-----[ и намерете ]----------------------------
#

//
// That's all Folks!

#
#-----[ Преди това, добавете ]---------------
#

$lang['Quick_Search']='Бързо търсене';
$lang['Quick_Search_Go']='Търси';

#
#-----[ Отворете ]------------------------------
#

templates/subSilver/overall_header.tpl

#
#-----[ И намерете ]----------------------------
#

</tr></table>

#
#-----[ След това, добавете ]-----------------
#

{QUICK_SEARCH}

#
#----[ Затворете и запишете всички файлове ]----
#
# Край


DEMO
Където пише "Бързо търсене" напишете "Test" за да видите че това чудо бачка Veryhappy


Урока е преведен от phpbbhacks специално за web-tourist.net.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /