Течен Хром
Направете нов layer

[ Layer > New Layer ] сега отидете на:
[ Filter > Render > Clouds ]

Следващата стъпка е [ Filter > Blur > Radial Blur ]

Използвайте тези настройки:
Amout = 100
Blur Method = Zoom
Quality = Best

След това отидете на [ Filter > Pixelate > Mezzotint ] натиснете линията и я провлачете надолу - натиснете ОК.

Сега трябва да отиден отново на Radial Blur
[ Filter > Blur > Radial Blur ] и натиснете ОК.

Трябва да се получи нещо такова:

http://i.data.bg/07/11/11/658000_orig.jpg


Отидете на:
[ Filter > Sketch > Chrome ] и използвайте следните настройки:
Detail = 4
Smoothness = 7

http://i.data.bg/07/11/11/658004_orig.jpgСега да му придадем цвят :wink:

Натиснете CTRL+U или отидете на
[Image > Adjustaments > Hue/Saturation]

Сложете цвета, който искате.
ENJOY :)

Може да прибавите текст Idea/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /