Промяна размера на шрифта.
Където искате да изведете бутоните за промяна на шрифта слагате това.
<a href="javascript:plus();">A+ </a>
<a href="javascript:minus();">A- </a>
<a href="javascript:normal();">A </a>

И след това в дива на който искате да уголемите текста го правите така.
<div id="info"> Текста текста текста</div>

В началото на файла трябва да зададете пътя до JavaScript файла така.
<script type="text/javascript" src="shrift.js"></script>

а ето и кода на JavaScript-a

var font_size = 14;
var font_original = 14;
var min_font = 9;
var max_font = 18;

var appNs=navigator.appVersion;
var ns4=(appNs.indexOf("4.77") != -1)||(appNs.indexOf("4.8") != -1);

function artTxt(txFg){
if (!ns4&&!txFg)document.write("<style>.txt{text-align:left;margin-right:118px;}</style>");
}

function saveFontSize(){
var expire = new Date ();
expire.setTime (expire.getTime() + (6000 * 24 * 3600000)); //expires in 6 days from users clock
expire = expire.toGMTString();
document.cookie="font_size="+font_size+"; expires="+expire;
}function loadFontSize(){

tempArray = document.cookie.split(";");
for (tA = 0; tA < tempArray.length; tA++){
if (tempArray[tA].indexOf('font_size') > -1){
fontValue = tempArray[tA].split("=");
font_size = parseInt(fontValue[1]);
}
}

}


function setFontSize(){

loadFontSize()
obj = document.getElementById("info");
obj.style.fontSize = font_size+"px";

}


function plus (){
obj = document.getElementById("info");
font_size = obj.style.fontSize;
font_size = parseInt(font_size);

if (font_size < max_font) font_size = font_size + 1;

obj.style.fontSize = font_size+"px";
saveFontSize();
}function minus (){
obj = document.getElementById("info");
font_size = obj.style.fontSize;
font_size = parseInt(font_size);

if (font_size > min_font) font_size = font_size - 1;

obj.style.fontSize = font_size+"px";
saveFontSize()
}function normal (){
obj = document.getElementById("info");
font_size = font_original;
obj.style.fontSize = font_size+"px";
saveFontSize()
}

window.onload=new Function("setFontSize(); tabview_initialize('TabView'); ");


Ето ДЕМО онлайн
Урока е подготвен специално за web-tourist.net
Скрипта работи еднакво под всички браузъри еднакво
Източника не мога да ви го дам защото имам кода от доста време и съм забравил от къде съм го взел.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: kickme
16:44 21-10-2010
Не ми работи само седат буквите големи
От: naeg
12:53 05-03-2011
Чудничко уроче. Работи идеално :)
1