Админите могат да влизат дори форума да е спрян
Този мод позволява на админите да влизат във форума дори той да е изключен (Затворен за Профилактика).

Мода е тестван и работи!
Източник: http://phpbbhacks.com
За въпроси, тази тема## Инсталация: Лесна
## Време за инсталиране: 3-5 минути
## Файлове за промяна: 3
common.php, page_header.php, overall_header.tpl
## Файлове за добавяне: 0

#
#-----[ Отворете ]------------------------------------------
#
common.php

#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
//
// Show 'Board is disabled' message if needed.
//
if( $board_config['board_disable'] && !defined("IN_ADMIN") && !defined("IN_LOGIN") )
{
message_die(GENERAL_MESSAGE, 'Board_disable', 'Information');
}

#
#-----[ Заместете с ]------------------------------------------
#
//
// Show 'Board is disabled' message if needed.
//
$sql = "SELECT u.user_id, u.user_level, s.session_logged_in
FROM ".USERS_TABLE." u, ".SESSIONS_TABLE." s
WHERE u.user_id = s.session_user_id";
if( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
message_die(CRITICAL_ERROR, "Could not query user data", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
}
while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{

if( $board_config['board_disable'] && !defined("IN_ADMIN") && !defined("IN_LOGIN") && !$row['session_logged_in'] && !$row['user_level'] == ADMIN )
{
message_die(GENERAL_MESSAGE, 'Board_disable', 'Information');
}
}

#
#-----[ Отворете ]------------------------------------------
#
includes/page_header.php

#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
'L_SEARCH_UNANSWERED' => $lang['Search_unanswered'],

#
#-----[ След това добавете ]------------------------------------------
#
'L_BOARD_DISABLE' => $lang['Board_disable'],

#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
$template->pparse('overall_header');

#
#-----[ Преди това добавете ]------------------------------------------
#
if ( $board_config['board_disable'] && $userdata['user_level'] == ADMIN )
{
$template->assign_block_vars('switch_admin_disable_board', array());
}

#
#-----[ Отворете ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/overall_header.tpl

#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
# Това е най долу във файла
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>

<br />

#
#-----[ След това добавете ]------------------------------------------
#
<!-- BEGIN switch_admin_disable_board -->
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
<tr>
<td class="forumline" align="center"><span class="gen"><b>{L_BOARD_DISABLE}</b></span></td>
</tr>
</table>
<!-- END switch_admin_disable_board -->

#
#
#-----[ Запишете/Затворете всички файлове ]------------------------------------------
#


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /