Флаш Игра за phpBB (БаскетБол)
Този скрипт добавя флаш игра (БаскетБол) във вашият форум.
Източник: http://phpbbhacks.com
Mодът е тестван и работи!


Нужни файлове: http://lenin89.hit.bg/2843.zip

Трудност: Лесна
# Време за инсталация: 5 минути
# Файлове за промяна:
# includes/page_header.php
# templates/subSilver/overall_header.tpl
#
# Файлове за добавяне:
# basketball.swf
# templates/subSliver/images/icon_mini_basketball.gif
#-----[ Отоверете ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/overall_header.tpl

#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
<a href="{U_PRIVATEMSGS}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_message.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{PRIVATE_MESSAGE_INFO}" hspace="3" />{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>
#
#-----[ След това добавете ]------------------------------------------
#
<a href="{U_BASKETBALL}" class="mainmenu">{BASKETBALL}</a>

#
#-----[ Отворете ]------------------------------------------
#
includes/page_header.php

#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#

'PAGE_TITLE' => $page_title,
#
#-----[ След това добавете ]------------------------------------------
#

'BASKETBALL' => '<img src="templates/subSilver/images/icon_mini_basketball.gif" border="0">Basketball',

#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
'U_FAQ' => append_sid('faq.'.$phpEx),

#
#-----[ След това добавете ]------------------------------------------
#
'U_BASKETBALL' => append_sid('basketball.'.swf),

-------------------------------------------------
Запишете/затворете всички файлове.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /