Причина за БАН
С този мод вместо да излиза "Вие сте баннат от този форум, моля свържете се с администратора"! Ще можете да слагате причината за която човекът е баннат.
Снимки:
http://i.data.bg/08/01/01/735440_orig.jpg - Админ Панела за банове.
http://i.data.bg/08/01/01/735443_orig.jpg - Нормалното съобщение
http://i.data.bg/08/01/01/735448_orig.jpg - Със причината
Модът е тесван и работи!
Източник: http://phpbbhacks.com


## Време за инсталация: 8 минути
## Файлове за промяна:
## language/lang_english/lang_admin.php
## includes/sessions.php
## admin/admin_user_ban.php
## templates/subSilver/admin/user_ban_body.tpl
##
##Файлове за добавяне: Няма
##############################################################

#
#-----[ SQL ]------------------------------------------
#
ALTER TABLE phpbb_banlist ADD ban_reason VARCHAR( 255 ) NOT NULL ;
#
#-----[ Отворете ]------------------------------------------
#
language/lang_english/lang_admin.php
#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
?>
#
#-----[ Преди това добавете ]------------------------------------------
#
//-- mod : Ban reasons ------------------------------------------------------------
//-- add
$lang['Ban_reason'] = 'Ban reason';
//-- fin mod : Ban reasons --------------------------------------------------------
#
#-----[ Отворете ]------------------------------------------
#
includes/sessions.php
#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
$sql = "SELECT ban_ip, ban_userid, ban_email
#
#-----[ В реда намерете ]------------------------------------------
#
ban_email
#
#-----[ В реда след това добавете ]------------------------------------------
#
, ban_reason
#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
message_die(CRITICAL_MESSAGE, 'You_been_banned');
#
#-----[ Променете с ]------------------------------------------
#
//-- mod : Ban reasons ------------------------------------------------------------
//-- add
if (isset($ban_info['ban_reason']) && $ban_info['ban_reason'] != '' && $ban_info['ban_userid'])
{
message_die(CRITICAL_MESSAGE, $ban_info['ban_reason']);
}
else
{
message_die(CRITICAL_MESSAGE, 'You_been_banned');
}
//-- fin mod : Ban reasons --------------------------------------------------------
#
#-----[ Отворете ]------------------------------------------
#
admin/admin_user_ban.php
#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
$user_list[] = $this_userdata['user_id'];
#
#-----[ След това добавете ]------------------------------------------
#
//-- mod : Ban reasons ------------------------------------------------------------
//-- add
if (!empty($HTTP_POST_VARS['ban_reason']))
{
$ban_reason = (string) $HTTP_POST_VARS['ban_reason'];
}
//-- fin mod : Ban reasons --------------------------------------------------------
#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
$sql = "INSERT INTO " . BANLIST_TABLE . " (ban_userid)
#
#-----[ В реда намерете]------------------------------------------
#
ban_userid
#
#-----[ В реда след това добавете ]------------------------------------------
#
, ban_reason
#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
VALUES (" . $user_list[$i]
#
#-----[ В реда намерете ]------------------------------------------
#
" . $user_list[$i] . "
#
#-----[ В реда след това добавете ]------------------------------------------
#
, '" . str_replace("\'", "''", $ban_reason) . "'
#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
'L_USERNAME' => $lang['Username'],
#
#-----[ След това добавете ]------------------------------------------
#
//-- mod : Ban reasons ------------------------------------------------------------
//-- add
'L_BAN_REASON' => $lang['Ban_reason'],
//-- fin mod : Ban reasons --------------------------------------------------------
#
#-----[ Отворете ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/admin/user_ban_body.tpl
#
#-----[ Намерете ]------------------------------------------
#
<td class="row2"><input class="post" type="text" class="post" name="username" maxlength="50" size="20" /> <input type="hidden" name="mode" value="edit" />{S_HIDDEN_FIELDS} <input type="submit" name="usersubmit" value="{L_FIND_USERNAME}" class="liteoption" onClick="window.open('{U_SEARCH_USER}', '_phpbbsearch', 'HEIGHT=250,resizable=yes,WIDTH=400');return false;" /></td>
</tr>
#
#-----[ След това добавете ]------------------------------------------
#
<tr>
<td class="row1">{L_BAN_REASON}:</td>
<td class="row2"><textarea class="post" type="text" name="ban_reason" size="20" style="width:100%; height:60px;"></textarea></td>
</tr>
#
#-----[ Запишете/Затворете всички файлове ]------------------------------------------
#


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /