Качване и преименуване на файл
В този урок ще ви покажа как можете да направите система за качване на файлове която редактира файловете.

За започваме

Стъпки:
1. Създайте файл upload_rename.php.
2. Създайте файл upload_rename_ac.php.
3. Създайте папка "upload" и в нея ще качваме файловете.
4. CHMOD права "777" на папка upload.

В файл upload_rename.php
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC">
<tr>
<form action="upload_rename_ac.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">
<td>
<table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td><strong>Качване на файл </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Избери файл
<input name="ufile" type="file" id="ufile" size="50" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><input type="submit" name="Submit" value="Качи" /></td>
</tr>
</table>
</td>
</form>
</tr>
</table>


В файл upload_rename_ac.php

<?php

// Името на файла което качвате
$file_name = $HTTP_POST_FILES['ufile']['name'];

// различни 4 цифри ще добавиме към името
// някой хора използват датата и годината
$random_digit=rand(0000,9999);

//комбинираме числата и името
//use dot (.) to combile these two variables

$new_file_name=$random_digit.$file_name;

//показваме къде искаме да сложиме файловете
//в този пример са в папка upload
//$new_file_name = new upload file name
//примерно ако качив файл cartoon.gif . $path ще бъде upload/cartoon.gif
$path= "upload/".$new_file_name;
if($ufile !=none)
{
if(copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'], $path))
{
echo "Успешно<BR/>";

//$new_file_name = new file name
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'] = големина на файла
//$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'] = тип на файла
echo "Име :".$new_file_name."<BR/>";
echo "Размер :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size']."<BR/>";
echo "Тип :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type']."<BR/>";
}
else
{
echo "Грешка";
}
}
?>Източник http://www.tutorialized.com/

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: c3c0
8:39 12-09-2009
Според мен ще е хубаво, когато се пишат уроци да има малко повече обяснение за самите функции. :)
От: Lumix
17:21 28-06-2011
Защо като качвам файлове над мегабайт и умира?
1