IP в темата за Админи и модератори (phpbb3)
Отвори: viewtopic.php

Намери
'post_edit_user' => $row['post_edit_user'],

Добави след
'poster_ip' => $row['poster_ip'],


Намери
'POSTER_ID' => $poster_id,

Добави след
'POSTER_IP' => (($auth->acl_get('a_') || $auth->acl_get('m_')) && $user->data['is_registered']) ? $row['poster_ip'] : '',


Отвори: styles/.../template/viewtopic_body.html


Намери

<!-- IF postrow.POSTER_FROM --><br /><b>{L_LOCATION}:</b> {postrow.POSTER_FROM}<!-- ENDIF -->Добави след

<!-- IF postrow.POSTER_IP --><br /><b>{L_IP}:</b> {postrow.POSTER_IP}<!-- ENDIF -->/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /