Как да си направим темплейт за Джумла - Урок 1
Как да си направим Джумла темплейт?

Първо инсталирате си джумла.
След това създавате нова папка с името на вашият темплейт, а вътре правите още две папки с имена css и images
Създавате файловете index.php и templateDetails.xml

И така в началото е добре да почнете така:

<?php /** * template_name - Joomla template * @version 1.012 * @copyright (C) 2007 by yourname * @license licensce info here*/ defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' ); $iso = split( '=', _ISO );echo '<?xml version="1.0" encoding="'. $iso[1] .'"?' .'>';?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><?php if ( $my->id ) initEditor(); ?><meta equiv="Content-Type" content="">" /><?php mosShowHead(); ?><?php echo "<meta name="\" content="\">" ?><?php echo "<link rel="\" href="\" type="\">" ; ?><?php echo "<link rel="\" href="\">" ; ?></head><body></body></html>


Запазете файла index.php
Сега вече можете да понаправите някакъв дизайн.А сега след като имате скелет от този тип трябва да добавите php кода
Тук трябва да знаете как работи Джумла.
Номера е, че Джумла има определени позиции на модулите, които можете да видите от администраторския панел (снимката по-долу)Сега в index.php трябва да изведем тези позиции с php и те ще се показват там където искате.
Пример:Можете да имате толкова модули колкото искате и колкото позволява дизайна ви.

Php кодове, които можете да използвате за един джумла темплейт са:
За модули:
<?php mosLoadModules ( 'modulename' ); ?>

За информация (Maincontent):
<?php mosMainBody(); ?>

За дата:
<?php echo mosCurrentDate(); ?>

<?php mosPathWay(); ?>

Сега остава само да си поиграете с css

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /