php-fusion: Промяна размера на преглед на профил


В този урок ще ви покажа как да промените размера на профила при преглед.

ДЕМО: преди

сега:


1.Отваряте файла profile.php

2. Намирате
if (dbrows($result)) { $data = dbarray($result); } else { redirect("index.php"); }
opentable($locale['420']);
echo "<table align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' width='400' class='tbl-border'>
<tr>
<td colspan='3'>


И сменяте width='400' на width='100%'

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Намирате (в същие файл)

tablebreak();

echo "<table align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' width='400' class='tbl-border'>
<tr>
<td class='tbl2' colspan='2'><b>".$locale['422']."</b></td>


И сменяте width='400' на width='100%'Урока е изцяло авторски...моля не го преписвайте в други сайтове! Veryhappy

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /