CD Keys система
Предполагам, че на някои от вас ви е било нужно да въведете нещо като serial key система за сайта.Тоест, само хора, притежаващи ключ да могат да я посещават.Така примерно можете да я съчетаете с някаква система за заплащане и при такова, да се извършва добавяне и представяне на ключ
add.php


<?
$key = rand(1000,2000); // създаваме произволно число между 1000 и 2000
$key2 = rand(2000,3000);
$key3 = rand(3000,4000);
$key4 = rand(4000,5000);
$keyz = "$key-$key2-$key3-$key4";
echo "<form method='POST' action=added.php>"; // форма за добавяне на cd key
echo "<input type=text name='key' value='$keyz'>";
echo "<input type=submit value=Добави>";
?>


added.php

<?
$key = $_POST['key'];
$lfh = "./keys/$key.inc"; //записваме
$log = fopen ( $lfh,"a+" );
fputs ($log, "");
fclose($log);
echo "$key бе добавен успешно"; // извеждаме съобщение
?>


index.php

<form method="POST" action="test.php">
<input type=text name=test>
<input type=submit value=Провери>


test.php

<?
$key = $_POST['test'];
$files = "./keys/$key.inc"; // проверяваме дали дадения key го има
if(!file_exists($files)){
echo "Невалиден cd key"; // в случая го няма
exit;
}
echo "Валиден cd key"; // в този случай го има
?>

И най-накрая създаваме една папка Keys
Демо - www.l337z0n3.com/serial/

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /