Защита на страницата чрез потребителско име и парола
В този урок ще ви покажа как по най-кратък начин да защитите дадена страница чрез потребителско име и парола
index.php

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<form method="POST" action=test.php>
Username:<br>
<input type=text name=user><p>
Password:<br>
<input type=password name=pass>
<p>
<input type=submit value="Влез">

test.php

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<?
$user = $_POST['user']; // въведеното потребителско име
$pass = $_POST['pass']; // въведената парола
if($user != "Admin"){ // сравняваме въведеното със зададеното от нас.В случая потребителят е Admin
echo "Невалидно потребителско име"; // извеждаме съобщение
exit; // прекратяваме изпълнението
}
elseif($pass != "pass"){ // сравняваме паролата със зададената от нас.В случая паролата е pass
echo "Невалидна парола"; // извеждаме съобщение
exit; // прекратяваме скрипта
}
echo "Здрасти !"; // това ще излезе, ако сме въвели правилно и потребителското име и паролата
?>

Потребителското име и парола са чувствителни на малки и големи букви !
Демо - www.l337z0n3.com/password/
Потребител: Admin
Парола: pass/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: SpeNs4o
18:14 24-12-2010
http://test.sme6ka.info/password.Bummer/
ДЕМО !
1