Javascript валидация на форма
Преди да изпратите информация от форма е добре да проверите какво иска да изпрати потребителя. JavaScript е идеалното решение за това, защо ще провери иформацията преди да се изпрати същата към обработващия файл. В урока ще ви покажа как може да стане това.

Първо да направим формата.
<form action="post.php" method="post" name="wtform">

Email: <br/>
<input type="text" name="email"> <br/>

Години: <br/>
<input type="text" name="age"> <br/>

<input type="submit" value="Изпрати" onClick="formcheck();return false;">

</form>


На бутона има е сложена функцията formcheck(), за да провери информацията при натискането му.

Неможе да се пръдлжи и ако E-mail адресът не садържа символите "@" и "." (без кавичките), но не трябва да садържа разстояние.
Полето "Години" трябва да садържа число по-голямо от 0. Ето и javascript-а:
<script language="JavaScript" type="text/javascript">

function check() {

var email = document.wtform.email;
var age = document.wtform.age;

if ((email.value.indexOf("@") == -1) || (email.value.indexOf(".") == -1)) {
alert("Въведете валиден Email адрес!");
email.focus();

} else if (! (parseInt(age.value) > 0)) {
alert("Ваведете валидн години!");
age.focus();

}else {

document.wtform.submit();

}

}
</script>

Това е само пример. Можете да го оптимизирате.

Eто и демо:
Linky


Урока е авторски и забранявам преписването му.


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /